+31 (0) 30 602 16 17

Zzp'er is het probleem niet, maar hoge lasten op vast contract

29 oktober 2014

Met het voornemen om de groei van het aantal zzp'ers te beteugelen dreigt het kabinet een natuurlijke ontwikkeling van de economie tegen te gaan. Dat kan nooit goed uitpakken, waarschuwden werkgeversorganisaties gisteren in een reactie op berichtgeving in deze krant.

Pleidooi

VNO-NCW houdt in een notitie ten behoeve van een hoorzitting vandaag in de Tweede Kamer een warm pleidooi vóór de zzp'er: 'De zzp'er voegt wat toe. Hij voldoet in nieuwe behoeftes en verbetert het aanpassingvermogen en de veerkracht van de economie'.

Achteruit roeien

Voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming van de metaalwerkgevers van de FME zegt dat het kabinet 'achteruit roeit'. 'Ik doe een appèl op het kabinet een visie te ontwikkelen op de arbeidsverhoudingen van de toekomst, en niet te beginnen met aan de geldkraan te draaien. Onze leden werken onderling steeds meer samen, waarbij werknemers soms vier of vijf werkgevers hebben en het niet meer relevant is bij wie iemand in dienst is. We moeten de werknemers van de toekomst opleiden: dit is ontmoedigingsbeleid.'

Riskante strategie

Dezentjé-Hamming maakt zich zorgen over het kabinetsvoornemen om de zzp'er zijn fiscale voordelen af te pakken. Hoogleraar aan de UvA en de RUG Lex Hoogduin spreekt van een 'riskante strategie' als het er op uit zou draaien dat per saldo de lasten verder verhoogd worden. 'Je hebt juist lagere lasten nodig. Het motto van het kabinet was toch "werk, werk, werk"? Meer banen stimuleer je met lagere lasten, als de lasten voor de zzp'er omhoog gaan dreigt het omgekeerde. Dan is er een risico op een toename van de werkloosheid.'

Aan één draadje trekken

Hoogduin verwijt de overheid niet consequent te zijn, ad hoc beleid te voeren. 'Eerst werd het vrije ondernemerschap aangemoedigd. Vervolgens treden er onbedoelde effecten op, gaat het model misschien aan zijn eigen succes ten onder, en dan ga je weer ingrijpen. Het gevaar dreigt van een geïsoleerd ingrijpen. Men gaat nu aan één draadje trekken, terwijl het hele belastingstelsel ingrijpend op de schop zou moeten.'

Heterogene groep

De samenwerkende organisaties van zzp'ers wijzen in hun bijdrage vandaag in de Kamer op het gevaar dat de discussie polariseert en gaat verlopen langs lijnen van voor- en tegenstanders van zzp-schap. Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Bas Jacobs wijst er op dat het om een heterogene groep gaat. 'Dé zzp'er bestaat niet. Er zijn mensen die zich uitstekend kunnen redden en vooral in de bouw zijn er veel die noodgedwongen zzp'er zijn geworden. De vraag is hoe de balans ligt. Zzp'ers hebben voordelen doordat ze minder belasting betalen. Daar staan nadelen tegenover omdat ze minder zekerheden hebben, omdat regelingen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen een stuk duurder zijn.'

Jacobs zou graag zien, en Hoogduin valt hem hier bij, dat de keuze van een werkende voor een vast contract of flexibele arbeidsrelaties alleen afhangt van de persoonlijke voorkeuren van de werkenden en niet van het belastingregime. 'Om dat te bereiken', zegt Jacobs, 'zou ik het toejuichen als zzp'ers en mensen in vaste dienst door de overheid gelijk worden behandeld zonder verstoringen vanwege de fiscaliteit, de sociale zekerheid, het ontslagrecht of de pensioenen.' Jacobs zegt wel iets te zien in een sociaal basisstelsel waar de AWVN voor pleit.

Jacobs en Hoogduin stellen vast dat het zzp'erschap ook populair is geworden door de hoge vaste lasten voor werkgevers van een vast contract. 'Daar ligt het probleem. Het is mede het gevolg van een bestaande verstoring van de arbeidsmarkt', zegt Jacobs. Barbara Baarsma, hoogleraar aan de UvA, zei vorige week in deze krant: 'Flex is niet de oorzaak van de kloof op de arbeidsmarkt. Het probleem zit in de hoge kosten van het vaste contract.'

Bekijk hier de PDF.

>>>Zzp'er is het probleem niet, maar hoge lasten o...