+31 (0) 30 602 16 17

Wet DBA vervangt de VAR

2 februari 2016

De Wet DBA vervangt de VAR

Vandaag, op 2 februari 2016, heeft de Eerste Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen. Dit betekent dat de VAR vanaf 1 mei 2016 komt te vervallen en er een overgangsperiode geldt tot 1 mei 2017. Deze periode zal in het teken staan van voorlichting en juridische toetsing.

Grootste verandering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ten opzichte van de VAR is dat de verantwoordelijkheid van informatie over arbeidsverhoudingen zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer komt te liggen. Met behulp van model- of individuele overeenkomsten moeten de arbeidsverhoudingen duidelijk worden vastgesteld om gevrijwaard te zijn van loonbelastingen.

Brainnet is zeer goed geinformeerd over de inhoud van de nieuwe wet. De komende tijd zullen wij  al onze opdrachtgevers persoonlijk informeren over de te volgen vervolgstappen. Daarnaast organiseren wij voor zzp’ers inloopspreekuren op ons kantoor in Nieuwegein en informatiesessies op verschillende locaties in het land. Ons doel is zowel opdrachtgevers als zzp’ers volledig in dit proces te ontzorgen. Via nieuwsbrieven, beleidsnotities en onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, de planningen en exacte locaties van onze informatiesessies.

Tijdslijn

  • 2 februari 2016: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen

  • 1 mei 2016: de VAR vervalt

  • 1 mei 2016 tot 1 mei 2017: overgangsperiode. Marktpartijen krijgen de gelegenheid om hun werkwijzen en contracten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Daarnaast zal de Belastingdienst deze periode gebruiken om voorlichting te geven

Vragen?

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Kijk op Wet DBA voor alles wat u moet weten. Voor concrete vragen kunt u contact opnemen met Tjebbe van Oostenbruggen (directeur Brainnet) via +31 (0) 30 602 16 17.

>>>Wet DBA vervangt de VAR