+31 (0) 30 602 16 17

Wat verandert er op de arbeidsmarkt?

3 december 2013

Minister Lodewijk Asscher heeft vandaag ingrijpende plannen voor de arbeidsmarkt gepresenteerd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Ontslag

De vergoeding bij ontslag hangt straks af van de vraag of een werknemer wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen of om persoonlijke redenen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat via het UWV. In het geval van persoonlijke redenen oordeelt de rechter.

Daar bovenop krijgen werknemers, als ze minstens twee jaar hebben gewerkt, een zogenaamde transitievergoeding. Deze kan worden gebruikt voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband. Voor elk dienstjaar wordt eenderde van een maandsalaris uitgekeerd en een half maandsalaris per jaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst was.

De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro en maximaal een jaarsalaris voor degenen die meer dan 75.000 euro per jaar verdienden.

>>>Wat verandert er op de arbeidsmarkt?