+31 (0) 30 602 16 17

Vakbonden gaan 'doorgeschoten' flex bestrijden via tariefeisen

14 september 2015

De vakbond FNV gaat vanaf volgend jaar op grote schaal minimumtarieven eisen voor zzp'ers. Dat maakte de bond vanmiddag bekend. De bedoeling is te voorkomen dat zelfstandigen andere werkenden op de markt beconcurreren via te lage tarieven. Ook vakbond CNV heeft maandag een dergelijk voorstel gepresenteerd.

Voorzitter Ton Heerts van FNV sprak eerder tegenover Het Financieele Dagbladzijn zorg uit over zzp'ers die zaken als pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en vervanging van bijvoorbeeld een laptop of een auto niet meenemen in hun prijzen. De vakbonden vrezen dat zij het sociale stelsel in Nederland ondergraven door geen sociale premies af te dragen, maar dat ze later wel op grote schaal maatschappelijke ondersteuning nodig zullen hebben.

Payroll

Het is echter nieuw dat FNV het zzp-minimumtarief meeneemt in zijn looneisenpakket voor het cao-seizoen, en daar ook breed op wil gaan coördineren. Tot nu toe wist de bond slechts incidenteel afspraken over zzp-tarieven op bedrijfstakniveau te forceren. De bond gaat ook breder inzetten op vermindering van payrollcontracten en wil dat opdrachtgevers deze flexwerkers weer in loondienst nemen.

Ook voorzitter Maurice Limmen van CNV heeft eerder gezegd dat hij heil ziet in een bodem onder de zzp-tarieven. De tweede vakbond kwam maandag met zijn eigen arbeidsvoorwaardennota, en zegt daarin ook tariefafspraken te willen maken voor zzp’ers.

Misbruik

'Het is meer en meer de praktijk dat werkgevers misbruik maken van lage zzp-tarieven en daar gaan we versterkt op inzetten', zegt een woordvoerder van FNV. Zij benadrukt dat de afspraken vooral nodig zijn voor mensen die willens en wetens in zzp-verband werken, en niet diegenen moet raken die door een werkgever tegen wil en dank in een flexrol wordt geduwd. Ze erkent dat brede afspraken daarmee lastig zullen worden. 'Dat moet je per bedrijf blijven bekijken.'

De woordvoerder voegt eraan toe dat de minimumeis niet alleen bedoeld is om vaste werknemers te beschermen, maar ook om zzp'ers een zeker bestaansminimum te kunnen garanderen. Belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het daar overigens mee oneens; zij zijn overwegend tegenstander van minimumtarieven omdat dat een inbreuk op de ondernemersvrijheid zou betekenen. Dat is tot nu toe het standpunt geweest van FNV Zelfstandigen.

Eenzelfde geluid klinkt in de reactie van de belangenbehartiger Zelfstandigen Bouw: 'FNV geeft er blijk van niet te luisteren naar de wensen van zzp'ers. Zij zijn ondernemers en willen zelf onderhandelen over hun tarieven. De cao is voor werkgevers en werknemers en dat moet zo blijven.'

Afwijzend

De zzp-belangenorganisatie PZO-ZZP (Platform Zelfstandige Ondernemers) reageert sceptisch op het voornemen van FNV, en vindt dat de bond buiten zijn boekje gaat, door via cao's zaken te willen regelen voor zelfstandige professionals die per definitie niet onder collectieve afspraken vallen. 'Zij maken hier een afslag die ik niet begrijp', zegt voorzitter Denis Maessen. 'Zij gaan over werknemerszaken, niet over de rol van opdrachtgevers. Het lijkt alsof ze met staatsinvloed willen inbreken binnen een commercieel krachtenveld.'

Ook werkgeverskoepel AWVN, die bedrijven adviseert over de inhoud van cao-afspraken, reageert afwijzend. 'Wij zijn het met de bonden eens over het feit dat we doorgeslagen flex moeten bestrijden, maar het gaat wel erg ver dat via dit soort geïsoleerde afspraken te doen', zegt een woordvoerder.

'Je moet de arbeidsmarkt met een breder perspectief hervormen, als je alleen een minimumtarief gaat stellen ruk je de zaken uit hun verband.' AWVN verwijst naar zijn eerdere voorstel om een reeks maatregelen te introduceren om meer zaken voor zzp'ers te organiseren, waaronder een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en voorzieningen voor ziekte en werkloosheid.

Ministelsel

Maar FNV weigert daarover te praten. Heerts noemde het voorstel in het FD de opmaat naar een ‘ministelsel’, waarbij het motief is om op lange termijn alle werknemersverzekeringen en sociale vangnetten af te breken.

FNV maakte vandaag ook bekend dat de bond een looneis van 3% in centen en procenten gaat stellen aan werkgevers. Dat komt overeen met de inzet voor het cao-seizoen van 2015.

Bron: dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op fd.nl

Lees het originele artikel

>>>Vakbonden gaan 'doorgeschoten' flex bestrijden...