+31 (0) 30 602 16 17

Update wet DBA

22 november 2016

Update wet DBA

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 18 november jl.,  de transitieperiode van de Wet DBA tot en met 31 december 2017 verlengd. De transitiefase liep oorspronkelijk tot 1 mei 2017. Daarnaast publiceerde de speciaal daarvoor ingestelde Commissie Boot haar bevindingen over de modelovereenkomsten in een eindrapport. De verlenging van de transitieperiode biedt Brainnet, haar opdrachtgevers en zzp'ers langer de tijd om tot een compliant situatie te komen.

Wat betekent dit concreet?

Zzp’ers die via Brainnet ingezet worden, worden gecontracteerd via de modeltoets ondernemerschap én de vijf ondernemersvereisten die door de Belastingdienst worden voorgeschreven. Zzp’ers die voldoen aan ondermeer deze toetscriteria, werden én worden op basis van onze goedgekeurde modelovereenkomst (waarvan de ondernemerstoets deel uitmaakt) gecontracteerd.

'Persoonlijke arbeid' en 'gezag'

De voortgangsrapportage van Wiebes geeft geen nieuwe inzichten op de begrippen “persoonlijke arbeid” en “gezag”, ook gaat de staatssecretaris niet verder in op het begrip “duur”. Het besluit van Wiebes betreft dus uitsluitend uitstel van de handhaving, geen afstel van de Wet DBA, noch nadere invulling van het grijze gebied tussen ondernemerschap en schijnzelfstandigheid.

Tenslotte

In de week van 19 december vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de Wet DBA, de brief van de Staatssecretaris van 18 november jl. en het adviesrapport van de Commissie Boot. Vanuit Brainnet zullen wij u blijven informeren over de uitkomsten van dit debat en de gevolgen die dat mogelijk heeft. Meer informatie over de Wet DBA kun je vinden op www.brainnet.nl/wet-dba.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op 030 – 602 16 17, vraag naar de afdeling Resourcemanagement.

Bijlagen:

Tweede Voortgangsrapportage DBA

Rapport commissie Boot

Meldpunt DBA voortgang beoordeling Modelovereenkomsten bijlage 2 t/m 4

>>>Update wet DBA