+31 (0) 30 602 16 17

Samenwerking ZuidPlus - Brainnet

18 december 2017

Samenwerking ZuidPlus - Brainnet

ZuidPlus heeft na een RFP-traject Brainnet geselecteerd als één van haar opdrachtnemers. Het inhuren van extern personeel dient tegenwoordig aan veel wet- en regelgeving te voldoen. Brainnet regelt in opdracht van ZuidPlus het totale administratieve proces rondom externe inhuur, van recruitment tot en met screening en contractmanagement.

Directeur Brainnet Anne Meint Bouma: “Wij zijn trots dat ZuidPlus als toonaangevend consortium voor onze dienstverlening heeft gekozen. In het selectieproces gaven kwaliteit van onze dienstverlening en onze visie op onafhankelijke en flexibele inhuur de doorslag. ZuidPlus past wat betreft wensen en behoeften heel goed bij wat Brainnet te bieden heeft. Wij kijken uit naar een positieve samenwerking de komende jaren.”

Over ZuidPlus

Het consortium ZuidPlus wordt gevormd door Fluor, Heijmans en HOCHTIEF. In opdracht van Zuidasdok (Rijkswaterstraat, ProRail, Gemeente Amsterdam) werkt het consortium de komende jaren aan het project Zuidasdok. Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid, het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer.

De komende periode vindt de zogenoemde ‘herijkingsfase’ van het project plaats. Gedurende deze fase werkt ZuidPlus aan een integraal voorontwerp – een nadere uitwerking van het ontwerp tot detailniveau. Tijdens de herijkingsfase worden ook de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals maatvoering en het inrichten van werkterreinen. In 2019 gaan de (echte) bouwwerkzaamheden van start en in 2028 zal het project volgens planning worden opgeleverd. Meer informatie over het project Zuidasdok is hier te vinden.
 

>>>Samenwerking ZuidPlus - Brainnet