+31 (0) 30 602 16 17

Publicatie: Notitie wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen

1 oktober 2014

Na eerdere publicaties in 2014 over de onderwerpen 'Schijnzelfstandigheid', 'fiscale risico afdekking' en 'van opdrachtnemer tot werknemer' heeft Managed Service Provider Brainnet een nieuwe notitie uitgebracht over het wetsvoorstel 'Beschikking Geen Loonheffingen. De notitie 'wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen' gaat in op het wetsvoorstel, de 9 stellingen van de BGL en de eventuele gevolgen voor Brainnet en haar klanten. tevens worden een vijftal mogelijke oplossingsrichtingen beschreven en tot slot wordt ingegaan op de mogelijke effecten van deze voorgenomen wetgeving. Brainnet volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt haar klanten en relaties op de hoogte van eventuele wetswijzigingen op dit punt.

>>>Publicatie: Notitie wetsvoorstel Beschikking Ge...