+31 (0) 30 602 16 17

Publicatie modelovereenkomst Brainnet

19 april 2016

De modelovereenkomst die Brainnet ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Op 10 maart 2016 heeft Brainnet de beschikking ontvangen. Als onafhankelijke inhuurspecialist geloven wij in een transparante wereld en streven naar eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Toegang tot de juiste kennis en toepassing van wet- en regelgeving is een belangrijke basisvoorwaarde om voor iedereen die wil werken een gelijk speelveld te creëren.

Wij willen bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld. Daarom stellen wij de modelovereenkomst van Brainnet beschikbaar voor leveranciers van professionals en marktpartijen.

Download de modelovereenkomst hier

Gebruik modelovereenkomst

Het staat een ieder vrij om deze modelovereenkomst naar eigen goeddunken te gebruiken. Het maakt ons daarbij niet uit of u klant, concullega, leverancier van Brainnet, geïnteresseerde of anderszins bent. Deze modelovereenkomst is bedoeld voor iedereen die zzp’ers inhuurt ten behoeve van een derde, volgens het zogenaamde Intermediair Tussenkomst model, met inachtneming van de opmerkingen zoals beschreven in de leeswijzer.

Kenmerk modelovereenkomst

Deze goedgekeurde modelovereenkomst is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 9051567429. Iedere opdrachtgever/opdrachtnemer die werkt krachtens een situatie van tussenkomst, kan ervoor kiezen om gebruik te maken van deze door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst. Voorwaarde hierbij is dat ook feitelijk gewerkt wordt conform deze overeenkomst. Daarbij is het belangrijk dat gebruikmaking van deze goedgekeurde modelovereenkomst duidelijk wordt vastgelegd. Dat kunt u eenvoudigweg doen middels het opnemen van de volgende tekst: “Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 10-03-2016 onder kenmerk 9051567429 beoordeelde overeenkomst die is voorgelegd door Brainnet bv.”

Vragen?

U kunt altijd een afspraak plannen om één en ander met ons door te spreken en/of af te stemmen.
U kunt ons bereiken op +31 (0) 30 602 16 17.

>>>Publicatie modelovereenkomst Brainnet