+31 (0) 30 602 16 17

Persbericht: samenwerking Brainnet en ZPAC

4 maart 2014

Persbericht: samenwerking Brainnet en ZPAC

In de nieuwe economie is een belangrijke plaats ingeruimd voor zelfstandig professionals. Steeds meer bedrijven werken standaard met een behoorlijk aantal flexibele medewerkers, ook op strategisch belangrijke posities. Brainnet, de onafhankelijke intermediair op het gebied van externe inhuur, signaleert bij haar opdrachtgevers groei van de inzet van zelfstandigen. De noodzaak om deze professionals goed te ondersteunen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling neemt toe. Daarom is Brainnet een samenwerking aangegaan met de Academie voor Zelfstandig Professionals: ZPAC. Met behulp van onderwijs, coaching, subsidiebegeleiding en diverse overige ondersteunende diensten worden zelfstandige professionals geholpen bij groei en ontwikkeling.

ZPAC

Rien Wesseling, managing partner ZPAC: ”Wij zijn de academie begonnen om zelfstandige professionals de ondersteuning te geven die in lijn ligt met de belangrijke rol die zij in de nieuwe economie innemen. ZPAC staat voor “blijvend ontwikkelen” Dit wordt ingevuld door de sterke partijen die in ZPAC samenwerking vinden. Zo verzorgt Business School Nederland een volwaardige, kosteloze MBA-opleiding, geheel afgestemd op de zelfstandige professional. De MBA is modulair, deel-certificerend en flexibel in te richten. Rol-specifieke opleidingen, individuele en collectieve coaching, maar ook intervisie, kennisdagen en overige diensten en services bieden de mogelijkheid om als zelfstandige voortdurend aan de eigen professionaliteit te blijven werken. Hezelburcht subsidie-advies geeft invulling aan de ZPAC-subsidiemonitor die financiële ondersteuning aan zelfstandige professionals en aan individuele projecten onderzoekt en organiseert. Brainnet biedt ZZP’ers de mogelijkheid tot deelname aan ZPAC, zij ziet in dat persoonlijke groei en ontwikkeling een voorwaarde zijn voor een zinvolle inzet van deze groep medewerkers in de toekomst”.

Brainnet

Anne Meint Bouma, Adjunct-directeur Brainnet: “Het aantal ZZP’ers dat werkzaam is bij onze klanten groeit. De samenwerking met ZPAC stelt ons in staat om de grote groep ZZP’ers ondersteuning te bieden, zoals zij die binnen een bedrijf zouden ondervinden in een Management Development traject. Brainnet biedt ZZP’ers de mogelijkheid tot deelname aan ZPAC. Belangrijk aspect hierbij is dat onze onafhankelijkheid volledig gewaarborgd is. Ondernemende professionals kiezen er voor hun zaken goed op orde te hebben, en zijn voortdurend bezig zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Wij ondersteunen hen hier graag bij. Het is aan de ZZP’ers zelf om keuzes te maken welke instrumenten zij voor zichzelf willen inzetten”.

 

 

>>>Persbericht: samenwerking Brainnet en ZPAC