+31 (0) 30 602 16 17

Minimumtarief zzp'ers? Voor- en nadelen

8 mei 2017

De Tweede Kamer praat volgende maand over de Wet DBA. Op de agenda staat dan waarschijnlijk ook weer de suggestie van de commissie Boot om het tarief een rol te laten spelen in de beoordeling of iemand nu wel of niet als zelfstandig ondernemer ingehuurd kan worden. 

Voor flexwerkers die werken via een of andere vorm van arbeidsovereenkomst – al dan niet via een bureau – geldt een wettelijke regeling: zij mogen nooit minder verdienen dan iemand die het vergelijkbare werk doet in loondienst. Voor zelfstandigen ontbreken zulke regels echter helemaal. Het gebrek aan dergelijke regels leidt volgens sommigen tot ongewenste wildwestpraktijken. Anderen vinden zulke regels juist per definitie strijdig met het vrije ondernemerschap.

Wel of geen regels omtrent het tarief? Hoofdredacteur Zipconomy Hugo-Jan Ruts schreef een artikel over de voors en tegens van een minimumtarief voor zelfstandigen.

Artikel minimumtarief zelfstandigen

>>>Minimumtarief zzp'ers? Voor- en nadelen