+31 (0) 30 602 16 17

Inhuur Externen. HR is wakker. Nu de managers nog!

25 maart 2014

Lang was het aantrekken van externen bij grote organisaties een ‘inkoop-feestje’. Langzaam wint HR & recruitment terrein terug. Maar waar blijven de ‘hiring’-managers? Kan je het inhuren van jouw ‘flexible workforce’ wel volledig aan stafafdelingen overlaten? Is HR verantwoordelijk voor inhuur flex, of zijn de managers dat?

Van inkoop naar inhuur

Wanneer gaat HR zich nu ook eens bemoeien met al die mensen die wel in en voor een organisatie actief zijn, maar niet op de payroll staan?” Dat was zo ongeveer de boodschap in meerdere artikelen die de afgelopen 3 jaar hier op ZiPconomy zijn verschenen.

20-30% externen binnen een organisatie is al lang geen uitzondering meer. Van de zzp-pakketjes bezorgers, call-centre medewerkers tot ICT-specialisten en ander interim-volk. En wanneer mensen de sleutel voor het succes van de organisatie zijn (vaak!), dan geldt dat ook voor die grote groep die om allerlei redenen niet op de loonlijst staat. Dus laat het binnenhalen van deze mensen niet sec over aan je collega’s van inkoop, die bij veel organisaties de verantwoordelijkheid voor het ‘inkopen’ van externen wel hadden toegeëigend. Nu goed, of dat nu door die artikelen komt of niet: de tijden zijn veranderd. Flex is hot. Flex staat hoog op de HR agenda. HR tijdschriften en blogs vallen over elkaar heen om dit nieuws te verkondigen. HR of recruitment afdelingen nemen het stokje over van inkoop afdelingen. We hebben het dan nu ook niet meer over ‘inkoop’, maar over ‘inhuur’. Dat klinkt al weer wat prettiger. HR is wakker. Fijn. Hoog tijd dat de (inhurende) managers ook wakker worden.

Jouw mensen; dat laat je toch niet aan HR over?

Wanneer stafafdelingen vechten over wie de verantwoordelijk is voor ‘inhuur’ (centraliseren!), dan is wel een beetje de vraag waar de ruimte voor de manager blijft die daadwerkelijk die flex-mensen nodig heeft? Want als zij daadwerkelijk zo belangrijk zijn, dan laat je dat toch niet aan een stafafdeling over. Toch? Een aantal redenen waarom niet HR of inkoop verantwoordelijk is voor inhuur, maar jij als manager:

Jij weet wat je wilt hebben.
Jij kent de ‘business’. Jij weet welke taak er gedaan moet worden, welke resultaten er opgeleverd moeten worden. Of te wel: wat de opdracht is. En dat is vaak niet in een functieprofiel te vangen noch te vertalen in nauwelijks relevante ‘harde selectiecriteria’ als opleiding of jaren werkervaring.

Jij kent de mensen.
Beschikking hebben over het juiste talent is essentieel voor het succes van dat deel van de organisatie waar jij verantwoordelijk voor bent. Dus is het ook essentieel dat je oog hebt voor (nieuw) talent. Dus sta je in contact met de arbeidsmarkt, zowel voor vaste als voor tijdelijke mensen. Je hebt je eigen netwerk (da’s wat anders dan ‘vriendjes’) met externen die je ‘just-in-time’ nodig kan hebben.

Jij bent het voor wie ze harder gaan lopen.
Externen minder betrokken? Onzin. Het gaat niet om het contract (met de organisatie), maar om het contact (met jou). It’s the manager, stupid! is de titel van een artikel in MT over de betrokkenheid van flex-werkers bij KPN. Conclusie: bepalend voor die betrokkenheid is niet het HR-beleid, maar het gedrag van de manager. Jij maakt dus het verschil.

Jij bent de budgethouder.
Je weet als geen ander het verschil tussen kijken naar wat iets kost en wat iets oplevert. De prijs per uur is ook minder belangrijk dan de opbrengst per opdracht. Het liefst reken je ook daar op af (‘statement of work’-contract).

Jij bent de regisseur.
Jij weet wat er van een modern manager verwacht wordt. Visie, leiderschap, sturen op resultaten en proces (ipv inhoud). En je weet wat professionals tegenwoordig willen (Set Me Free; Be Clear With Me; Care About Me; Recognize Me) en dat geldt zowel voor professionals op de pay-roll als interimmers. Goed opdrachtgeverschap. Je weet hoe je mensen moet inzetten. Je zorgt voor sociale cohesie in je team(s). Dus weet je wie wel en niet past.

Inkoop gaat over efficiëntie; Inzet gaat over effectiviteit.

Natuurlijk, het is essentieel dat de basis goed op orde is. De collega’s van inkoop kunnen er prima voor zorgen dat de compliancy op orde is en het contractbeheer geen chaos wordt; HR / recruitment kan ondersteunen. Maar jij bent de baas. Toch?

Inkoop en inhuur gaan vaak over efficiëntie. Niets mis mee. Maar de effectiviteit van externen gaat om aandacht voor ‘inzet’. Dat levert veel meer op. De juiste opdracht, de juiste match, de juiste benadering, de juiste aansturing, de juiste beloning. Dus: inkoop, inhuur en inzet externen? De manager is de baas.

>>>Inhuur Externen. HR is wakker. Nu de managers nog!