+31 (0) 30 602 16 17

FNV keert zich tegen openstellen sociale voorzieningen voor zzp'ers

9 juni 2015

FNV trekt een streep in het zand, de vakbond wil geen verdere hervormingen van de arbeidsmarkt. Een nieuw sociaal stelsel, dat voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte ook beschikbaar maakt voor zzp'ers, is onwenselijk, onbetaalbaar en dus onhaalbaar, zegt voorzitter Ton Heerts in een interview met deze krant. 'Werkgevers en politieke partijen die daarvoor pleiten, zetten de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat waar we honderd jaar voor gestreden hebben.

Heerts reageert daarmee op de huidige lobby van werkgeverskoepel AWVN om het sociale stelsel te verbouwen, en toe te snijden op alle werkenden in plaats van mensen met een arbeidscontract. D66, PvdA, CDA en GroenLinks hebben belangstelling getoond voor zo’n omwenteling. Maar de FNV ziet het als een opmaat naar een ‘ministelsel’, waarbij het motief is om op lange termijn alle werknemersverzekeringen en sociale vangnetten af te breken.

Bondgenoten

'Dit verhaal klinkt sympathiek, maar het is ingestoken door rechtse lui en werkgevers die geen premies meer willen betalen en alle risico’s op werknemers willen afschuiven. Grote bevolkingsgroepen raken daardoor in een vrije val richting de bijstand', aldus de vakbondsvoorman. Hij distantieert zich met die opvatting ook van zijn traditionele bondgenoten waaronder vakbond CNV, minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken, en hoogleraar Paul de Beer, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Zij zien de door de AWVN voorstelde 'basisregeling' als een mogelijkheid om de kloof tussen flex en vast te verkleinen, en betere bescherming te bieden voor een groeiende groep zelfstandigen die geen oudedagvoorziening opbouwen en onder het bestaansminimum zakken. De zorg is dat zij de arbeidsmarkt onder druk zetten met bodemtarieven, en later op grote schaal maatschappelijke steun nodig hebben. Daarom zouden zij zich ook moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De steun van werkgeverskoepel AWVN op dat punt geldt als controversieel, omdat de traditionele werkgeverslijn juist is om in te zetten op deregulering.

Zelfstandigenaftrek

Maar volgens Heerts moet de genoemde kloof gedicht worden door het mes in de 'ongeclausuleerde' zelfstandigenaftrek te zetten. Daardoor moeten zzp’ers hogere tarieven vragen, en worden ze minder aantrekkelijk om in te huren, redeneert hij. AWVN-voorzitter Harry van de Kraats noemt hij  een 'gladjakker' die sluipenderwijs aankoerst op 'voorzieningen op bijstandsniveau'. En econoom Paul de Beer, die in het verleden ook heeft gepleit voor een basisregeling, is volgens Heerts 'van het padje afgeraakt'.

'Zzp'ers zijn ondernemers, en we moeten niet doen alsof zij nu opeens ook toegang moeten krijgen tot allerlei andere zaken. Ik hecht sterk aan de relatie tussen de premie die iemand betaalt en de verzekering die hij daarvoor terugkrijgt. Dankzij het Sociaal Akkoord hebben we al een hele goede nieuwe ontslagwet, die de flex vaster gaat maken. Het sociale stelsel is nu af. Je moet het in zijn samenhang bezien. Je kunt daar niet zomaar een bouwsteen uithalen. Wij zeggen: tot hier en niet verder.

Bron: dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op: fd.nl

Lees het originele artikel

>>>FNV keert zich tegen openstellen sociale voorzi...