+31 (0) 30 602 16 17

Doe nou wat Rutte zegt: maak zzp'ers niet tegen hun zin gelukkig

29 oktober 2014

Door Hans Wiegel
29 OKTOBER 2014

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) heeft een plan bedacht. De werkgevers vinden dat allerlei zekerheden voor werknemers – ziekte, pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zo verder – ook moeten gaan gelden voor zzp’ers. Nederland heeft nu zo’n 800.000 Zelfstandigen Zonder Personeel en die groep wordt steeds groter. In feite gaat het om ex-werknemers die voor het ondernemerschap kozen. Op het eerste oog lijkt dit een nobel plan van de AWVN. Maar is het dat ook?

Waarom komen de werkgevers met dit voorstel? Dat kan alleen als ze er zelf belang bij hebben. En dat is ook zo. Omdat zoveel werknemers voor het zzp’erschap hebben gekozen, wordt het geld dat binnen komt voor de WW, de ziektewet en de arbeidsongeschiktheid, fors minder. Dus worden de kosten voor de werkgevers groter. Dat is één. Ook zou het zo kunnen zijn dat de werkgevers met hun plan beogen de sociale regelingen voor werknemers soberder te maken. Indirect kunnen ze dan bewerkstelligen dat de werknemers van nu naar een afgeslankt en dus goedkoper pakket van sociale voorzieningen worden geduwd.

Werkgevers zijn ook mensen, dus zo raar is dat niet geredeneerd, al wordt dat niet hardop door de AWVN gezegd. De vakbonden ruiken dat en voelen dus niets voor het plan. En de zzp’er zelf? Die ook niet. Hun organisaties zijn fel tegen. Ze hebben gelijk.

Werkgevers, bied die schijn-zzp’er een behoorlijk arbeidscontract aan

De politiek reageerde – zoals vaker – in een eerste commentaar op het plan van de AWVN positief. Kamerleden van VVD en PvdA lieten instemmende geluiden los. Beetje te snel. De minister-president was verstandiger: „Je moet oppassen mensen tegen hun zin gelukkig te maken.” Hij deed zijn uitspraken in de Eerste Kamer. Niet uit de losse pols dus. En – mag staatsrechtelijk worden aangenomen – namens het kabinet. De premier onderstreepte nog eens dat het overgrote deel van de 800.000 zzp’ers welbewust heeft gekozen voor zelfstandigheid en „er lol in heeft” juist niet in loondienst te zijn. Hij voegde daaraan wel toe bereid te zijn in discussie te gaan over allerlei aspecten rond het zzp’erschap.

Dat zou een opening maken voor een nieuwe aanpak. De werkgevers zouden er aan kunnen bijdragen dat zij zelf geen schijn-zzp’ers meer inhuren en hen een behoorlijk arbeidscontract aanbieden. De werkgevers (voorzitter Van der Kraats maakte daar een goede opmerking over) zeggen ook dat zou kunnen worden gekozen voor een vrijwillige keuze van zzp’ers voor een aantal sociale voorzieningen. Laten zij daarover samen met de verzekeraars en organisaties van zzp’ers om tafel gaan. Directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars maakte donderdag in deze krant hiervoor een opening.

Varianten bespreken, maatwerk bekijken. Dat is iets heel anders dan alle zzp’ers over één kam scheren en voor hen een collectief systeem optuigen. Je moet hen niet dwingen tot verplichte verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. En ook hen niet verplichten een pensioen op te bouwen. Zeker niet collectief. Kijk ook naar de laatste berichten vanuit de grote pensioenfondsen. Geen verplichte voorzieningen dus. Zzp’ers willen vrij zijn zelf hun keuzes te maken.

 

Een versie van dit artikel verscheen op woensdag 29 oktober 2014 in NRC Handelsblad.
Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.

>>>Doe nou wat Rutte zegt: maak zzp'ers niet tegen...