+31 (0) 30 602 16 17

Brainnet mede-initiatiefnemer van het zzp-kieskompas

23 februari 2017

In politiek en polder is “de toekomst van de arbeidsmarkt” dan ook een urgente en complexe discussie. Passen we het kader aan om richting te geven aan de ‘nieuwe’ markt, of moet de markt weer binnen de kaders worden gebracht? Gaan we daarbij uit van de voorkeuren van het zelfredzame individu, of van de solidariteit tussen werkenden?

Kortom, de komende Kamerverkiezingen zijn doorslaggevend in de koers die we kiezen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. De positie van “de” zzp’er speelt daarbij een belangrijke rol. Hugo-Jan Ruts en Henk Wesselo, hebben het initiatief genomen tot ZZPKiest.nu en het ZZPKieskompas. Met dit initiatief willen zij de zzp’er helpen een goed geïnformeerde stem uit te brengen. Daartoe hebben we geprobeerd de politieke partijen zo duidelijk mogelijk te laten zijn in hun intenties. Daarnaast is een brede en diverse groep betrokkenen (zzp-organisaties, wetenschappers, experts en marktpartijen) gevraagd hun visie in te brengen.

Het initiatief is mogelijk geworden door  ondersteuning van zeven mede-initiatiefnemers, waaronder Brainnet.

Lees de opiniebijdrage van Brainnet

>>>Brainnet mede-initiatiefnemer van het zzp-kiesk...