+31 (0) 30 602 16 17

Brainnet ISO 9001 en 14001 gecertificeerd

27 juni 2011

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers, is per heden ISO gecertificeerd. De certificering is behaald voor zowel de ISO 9001 norm, alsook de ISO 14001 norm. Voor de implementatie van het ISO 9001 en ISO 14001 raamwerk, is gebruik gemaakt van de diensten van QSN.

De ISO 9001 norm houdt in dat Brainnet voldoet aan de normen die gelden voor kwaliteitsbewaking van haar producten en diensten, in dit geval geldt dat voor haar totaalservice inhuur externen. Klanten kunnen er dus zeker van zijn dat de geleverde diensten niet alleen kwalitatief goed zijn, maar dat Brainnet ook voortdurend stuurt op verbetering van kwaliteit en de klanttevredenheid! Arno Lugthart, adjunct directeur vertelt: “Sturen op kwaliteit is logisch, dat doet iedereen. Het aantoonbaar inzichtelijk maken van kwaliteit, dat is de kracht van ISO 9001”.

Met behulp van het milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm heeft Brainnet aangetoond dat zij de belasting van het milieu beheerst en continu vermindert. Brainnet geeft structureel aandacht aan het onderwerp milieu in de bedrijfsvoering. “De ISO 14001-certificering is geen verplichting in de branche, maar er wordt door klanten steeds vaker naar gevraagd”, aldus Tjebbe van Oostenbruggen, commercieel manager bij Brainnet. “Met dit certificaat kan Brainnet haar inspanningen aantonen, een bijkomend voordeel voor Brainnet!”

Brainnet verwacht de komende jaren zich verder te verbeteren in de ontzorging van haar klanten. Lugthart: “Wij zijn in staat om het gehele inhuurproces voor onze klanten over te nemen, van selectie tot en met betaling, fiscale risicoafdekking en management informatie over de geleverde diensten”. Op het gebied van milieuzorg verwacht Brainnet de komende tijd stappen te zetten op het vlak van verregaande digitalisering van haar documentenstroom. “Ons nieuwe workflowmanagementsysteem BOABAAS kan ons hier verregaand in faciliteren”.

Brainnet is een dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers. Brainnet ondersteunt haar klanten geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van het inhuurproces. Brainnet geeft uitvoering aan het inkoopbeleid van haar klanten door uniforme contractafspraken te maken met leveranciers en nauw toezicht te houden op de naleving daarvan. Brainnet werd opgericht in 1996 en werkt samen met meer dan 1700 partnerleveranciers.

>>>Brainnet ISO 9001 en 14001 gecertificeerd