+31 (0) 30 602 16 17

2014 ISO doelstellingen Brainnet

15 oktober 2014

2014 ISO doelstellingen Brainnet

Brainnet is hard op weg om haar 2014 ISO doelstellingen te behalen. Dit geldt zowel voor ISO 9001 als voor ISO 14001.

Energie besparing

Brainnet hecht grote waarde aan haar ecologische voetdruk en besteed veel aandacht aan het onderwerp milieu. De inspanningen op dit gebied hebben er toe geleid dat het energieverbruik met maar liefst 19% gedaald is.

Papierverbruik

Brainnet is één van de grootste uitvoerders van de Pre-Employment Screening in Nederland. Begin 2014 kunnen leveranciers en zelfstandig professionals, ten tijde van de start van een opdracht, de screening online uitvoeren op het nieuwe webportal van Brainnet. De ingebruikname van het webportal heeft geleid tot 9% minder papierverbruik.

Bewustwording

Brainnet evalueert kritisch haar eigen ecologische voetafdruk en voert continue veranderingen door. Dit doen wij onder meer door bewustwording te creëren bij onze medewerkers en leveranciers, zorgvuldig om te gaan met ons beperkte wagenpark en het energieverbruik te beperken.

>>>2014 ISO doelstellingen Brainnet