Wet DBA: de gevolgen voor opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De handhaving van deze wet is uitgesteld tot 1 oktober 2021. Tot deze datum hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben opdrachtgevers en zzp’ers de gelegenheid om orde op zaken te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en juridisch als zodanig wordt beschouwd. Schijnzelfstandigheid kan worden voorkomen door te werken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht. Aangekondigd is dat de Belastingdienst een beoordeling van de arbeidsrelatie vooraf ook mogelijk wil gaan maken met een webmodule.

Download hier de Modelovereenkomst van Brainnet

Met de invoering van de Wet DBA, is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal. Brainnet heeft een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst. U kunt de modelovereenkomst downloaden. Belangrijk is wel dat u de leesijzer ook goed bekijkt zodat u de zaken goed interpreteert.

Leeswijzer Modelcontracten

Download hier direct de leeswijzer modelcontracten

Downloaden (pdf)

Modelovereenkomst

Download hier direct de modelovereenkomst

Downloaden (doc)

Webmodule en zelfstandigenverklaring

Naast de modelovereenkomsten, wil de Belastingdienst opdrachtgevers de mogelijkheid geven om een opdrachtgeversverklaring aan te vragen. De opdrachtgeversverklaring kan met een webmodule worden aangevraagd. Aan de hand van vragen stelt een computerprogramma dan vast of (1) werken buiten dienstbetrekking mogelijk is, (2) een indicatie dienstbetrekking wordt afgegeven waarbij inhouding loonheffing het devies is of (3) geen oordeel mogelijk is. 

Een pilot voor het gebruik van de webmodule is 11 januari 2021 gestart.  

Uitzenden of payrollen: alternatieven bij twijfel

Wanneer er twijfel is of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap is het mogelijk te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie. Flexbrain biedt mogelijkheden om zzp’ers in dienst te nemen en via een uitzend- of payrollconstructie de professional uit te lenen.

Meest gestelde vragen

Welke omstandigheden kunnen een indicatie van schijnzelfstandigheid zijn?

De Belastingdienst beoordeelt of een opdracht persoonlijk moet worden verricht, tegen loon en onder gezag van een opdrachtgever. Als dat zo is, is de opdracht mogelijk een arbeidsovereenkomst en kan de opdracht niet door een zelfstandige worden vervuld.
Kenmerken van de arbeidsrelatie waar de Belastingdienst op let, worden beschreven in het handboek loonheffingen, in de bijlage beoordeling gezagsverhouding:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/personeel-en-loon

Wanneer is de Wet DBA ingegaan?

Sinds 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen en geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 1 oktober 2021 geldt een overgangsperiode waarin de Belastingdienst aangepast toezichtbeleid heeft en opdrachtgevers alleen naheffingen en boetes oplegt als zij kwaadwillend zijn.

Is de VAR verklaring nog geldig?

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen. Dit is geregeld in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). 

Beschikt Brainnet over een goedgekeurde modelovereenkomst?

Ja, de modelovereenkomst die Brainnet ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Brainnet heeft hiervoor een beschikking ontvangen. De modelovereenkomst is beschikbaar voor een ieder die hier gebruik van wil maken.

Download modelovereenkomst

De modelovereenkomst van de Belastingdienst is niet verplicht, waarom maken jullie/wij hier gebruik van?

Een modelovereenkomst geeft de zekerheid dat er tussen de zelfstandige en de opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst of fictieve dienstbetrekking bestaat. Uiteraard moet er dan ook feitelijk worden gewerkt zoals beschreven in de modelovereenkomst. Brainnet is een organisatie met een inschrijving in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Voor SNA-gecertificeerde bedrijven geldt dat zij zelfstandigen moeten contracteren op basis van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.

Zijn aanpassingen in de modelovereenkomst mogelijk?

Sommige bepalingen in de modelovereenkomst kunnen aangepast worden. De grijze tekstblokken mogen niet worden aangepast. Die zijn door de Belastingdienst verplicht gesteld. Als aanpassingen in de overeenkomst gewenst zijn, bespreken we met de zelfstandige in hoeverre dit mogelijk is.

Wat is de maximale looptijd van een opdracht via Brainnet?

Brainnet heeft beheersingsmaatregelen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Een belangrijke beheersmaatregel is een maximale contractduur van doorgaans twee jaar voor zzp’ers die hoofdzakelijk (> 70%) voor één opdrachtgever actief zijn. De looptijd van twee jaar is gebruikelijk voor bij ons bekende opdrachten.

Waarom heeft Brainnet een minimumtarief voor zzp'ers?

Een laag uurtarief kan voor ons een reden zijn om door te vragen om vast te stellen of iemand als zelfstandige kan werken of feitelijk in loondienst is (schijnzelfstandig). Een zelfstandig ondernemer moet genoeg omzet kunnen genereren om voor zichzelf voorzieningen te treffen voor bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, het ontbreken van opdrachten en eventuele aansprakelijkheid. Lage tarieven kunnen een indicatie zijn van onvoldoende zelfstandigheid en Brainnet wil niet meewerken aan uitbuiting.

Kan ik mijn eigen B.V. een opdracht via Brainnet laten uitvoeren?

Brainnet maakt ook gebruik van de diensten van directeur grootaandeelhouders (DGA). Wij kiezen ervoor om dienstverlening via eigen vennootschap toe te staan in de volgende situaties:

  1. De DGA werkt zelfstandig, op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van tussenkomst met de eigen vennootschap. Een voorwaarde daarbij is dat feitelijk conform de inhoud van de modelovereenkomst wordt gewerkt, dus buiten gezag;
  2. De vennootschap heeft een beschikking of verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat Brainnet of de klant van Brainnet niet de inhoudingsplichtige voor de loonheffingen is.

Ik ben zzp'er en heb of wil een contract via Brainnet, moet ik iets doen?

Zzp’ers die via Brainnet aan de slag gaan, krijgen een goedgekeurde modelovereenkomst. Wil je meer informatie of heb je vragen over jouw modelovereenkomst of de Wet DBA? Dan kun je contact opnemen met Brainnet via +31 (0) 30 - 602 16 17.

Bent u nieuwsgierig geworden?

We leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op