Praktijkcase inclusief ondernemen

Over deze case

Organisatie

Rabobank 

Business Challenges

Toegang krijgen tot inclusietalent en zorgen voor een passende functie.

Oplossing

Persoonlijke aanpak met betrokken team en vaste recruiter, gespecialiseerd netwerk en helder proces dat aansluit op regulier inhuurproces.

Inclusief ondernemen, de uitdagingen in de praktijk 

“Rabobank vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt”, vertelt Rita Grootendorst, projectleider Rabo Inclusief bij Rabobank. De bank wil een bijdrage leveren aan een betere wereld; inclusief ondernemen is zo’n bijdrage. “Dit sluit aan bij de missie van de Rabobank: growing a better world together. Met het project ‘Rabo Inclusief’ willen wij specifiek de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen de bank bevorderen”, vertelt Rita. De uitdaging bestaat uit 2 delen: hoe krijg je toegang tot inclusietalent en zorg je ervoor dat zij op een passende functie terecht komen?

Aanpak

Rabobank heeft na een zorgvuldige oriëntatie Brainnet gekozen om invulling te geven aan haar ambities rondom inclusief ondernemen. Bij Brainnet vinden we dat er op de arbeidsmarkt plek moet zijn voor iedereen, daarom dragen we graag bij aan deze mooie ambities van Rabobank. Met vaste, gespecialiseerde recruiters en een betrokken team gaan we voor een persoonlijke aanpak.

Oplossing

Brainnet heeft als onafhankelijke intermediair een netwerk van gespecialiseerde leveranciers en professionals ontwikkeld. Onze vaste, gespecialiseerde recruiters bezoeken proactief inclusie werkbijeenkomsten om dit netwerk zorgvuldig uit te breiden. Daarnaast is er een team van specialisten beschikbaar die de dagelijkse gang van zaken ondersteunt.

Vast aanspreekpunt

Recruiter en jobcoach Astrid Rannenburg is voor zowel potentiële kandidaten als Rabobank hét vaste aanspreekpunt. Door met iedere potentiële kandidaat persoonlijk in gesprek te gaan beoordeelt Astrid of de persoon bij Rabobank en de werkzaamheden past, óf dat de persoon de vaardigheden kan leren: “Het is belangrijk om vooral te kijken naar wat iemand wél kan."

De rol van Brainnet reikt verder dan het vinden en selecteren van talent. Sommige kandidaten hebben namelijk al lang geen kans op een gesprek bij een potentiële werkgever gehad. Als jobcoach begeleidt Astrid ook iedere kandidaat in de voorbereiding op het gesprek. Wanneer de kandidaat dit wil, is zij aanwezig bij het daadwerkelijke selectiegesprek bij Rabobank. Zo ondersteunen wij volledig in het maken van de juiste match, zodat de kandidaat op de juiste plek binnen de organisatie komt.

Voor de business én de kandidaat is het belangrijk dat dit inhuurproces zoveel mogelijk aansluit op het reguliere inhuurproces. Het reguliere proces is immers al bekend bij inhurende managers, hierdoor kan de kandidaat uit deze doelgroep ook snel van start. Het team van Brainnet ondersteunt hierbij in zaken als een werkplekanalyse, jobcoaching en het aanvragen van subsidies of proefplaatsingen.

Resultaat

Al 75 mensen met bijvoorbeeld een Wajong-, WIA-, of WAO-uitkering hebben succesvol een werkplek gevonden binnen Rabobank. Zij beschikken allemaal over een MBO4 tot en met WO denk- en werkniveau/diploma en zijn geplaatst op functies. Denk aan adviseur particulieren, transaction surveillance analyst, secretaresse of een administratief ondersteunende rol. Mede vanwege dit positieve resultaat is het project binnen Rabobank uitgebreid met een nieuwe doelgroep: statushouders. Als partner draagt Brainnet ook hier succesvol bij aan de inclusieve ambities van Rabobank.

Lees hier het praktijkverhaal van Ruben

Meer informatie