Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Implementatie van een inhuurdesk

Brainnet richtte binnen de organisatie, als onderdeel van total workforce management, een hybride inhuurloket in. Het inhuurloket is een samenwerking tussen de afdeling P&O van de opdrachtgever en Brainnet op het gebied van inhuur.

Professioneel, klantvriendelijk en efficiënt inhuurproces

Over deze case

Organisatie : Financiële dienstverlening
Aantal inhurende managers : 100
Aantal leveranciers : +/- 80
Inhuurspend : > 10 miljoen

Business Challenges

Diversiteit aan inhuur: van MBO- tot WOniveau, strategische sturing op totale personeelsbestand, integratie vast en flex, Implementeren van organisatiebreed inhuurbeleid

Oplossingen

MSP dienstverlening, inrichten hybride inhuurdesk, gerealiseerde systeemkoppelingen met Youforce

Uitdaging

Op jaarbasis worden er tussen de 150 en 200 externen ingehuurd. Het gaat om een diversiteit aan ingehuurde medewerkers (van MBO- tot WO-niveau en van operationeel tot strategie) die via diverse kanalen ingehuurd en binnen verschillende organisatieonderdelen werden ingezet.

De organisatie was al gestart met een interne projectgroep, om na te gaan hoe ze hun externe inhuur beter konden organiseren. Er was behoefte aan strategische sturing op het totale personeelsbestand en een betere inzet van het totale bestand; zowel vast als flex. De centrale vraag luidde: Hoe kunnen we externe inhuur organiseren?

Aanpak

Brainnet ging in gesprek met de interne organisatie aan de hand van onder andere de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we strategisch sturen op het totale personeelsbestand?
  • Hoe vinden we de beste professionals?
  • Hoe organiseren we het inhuurproces?
  • Hoe kunnen we (blijven) samenwerken met de markt?
  • Hoe creëren we één aanspreekpunt voor managers en leveranciers?
  • Hoe zorgen we voor een compliant werkwijze?

Al gauw bleek dat er behoefte was aan een intern inhuurloket dat alles rondom externe inhuur efficiënt regelt. Van het zoeken naar kandidaten, de onboarding, het opstellen van het contract, volledig risicomanagement tot en met het uitbetalen van de externen.

Oplossing

Brainnet richtte, als onderdeel van total workforce management, een hybride inhuurloket in. Dit betekent dat het inhuurloket bestaat uit medewerkers van de afdeling P&O en medewerkers van Brainnet. Een aantal medewerkers van Brainnet bemenst het inhuurloket fysiek op locatie bij de opdrachtgever. Het inhuurloket vormt is het eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie en wordt volledig ondersteund door Brainnet (zowel fysieke aanwezigheid als op afstand).

Brainnet zorgt voor de sourcing en het totale administratieve inhuurproces: van screening tot en met contract en uitbetaling van de deskundigen. Alle leveranciers worden op een uniforme wijze gecontracteerd. Zo ontstaat er een eenduidig proces en een duidelijke regie op inhuur, met realtime inzicht en actuele managementrapportages.

Resultaat: compliancy, daling inhuurkosten en gebruiksvriendelijk proces

De totaalaanpak biedt goede tools om strategisch, op basis van realtime data, te kunnen sturen op het totale personeelsbestand. Hierdoor ontstaat een goede coördinatie en regie op inhuur van externe deskundigen. Vanwege het centraal georganiseerde inhuurproces, is de werkwijze compliant. Ook zijn de interne kosten aanzienlijk gedaald en is het aantal leveranciers gereduceerd. Tot slot is het gehele inhuurproces gedigitaliseerd en gebruikersvriendelijk ingericht.

Bent u nieuwsgierig geworden?

We leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op