Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

4 succesfactoren voor inclusie op de werkvloer

Ieder talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties willen bijdragen aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Welke mogelijkheden zijn er om als organisatie een werkplek aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 

Het is belangrijk om Inclusief ondernemen vanaf het begin professioneel aan te pakken, dit vergroot de slagingskans. Het vraagt extra aandacht om een werkplek te bieden en daar de juiste medewerker voor te vinden, maar de impact van inclusie reikt verder dan het individu. Dit zijn de 4 succesfactoren voor (meer) inclusie op de werkvloer.

1. Kijk naar de mogelijkheden

Het is misschien wel direct de absolute succesfactor: kijk naar wat wél kan. Het is belangrijk om binnen de organisatie te focussen op mogelijkheden en ook te focussen op de kwaliteiten van de kandidaat. Wat kan iemand wél? Een plek aanbieden kan op verschillende manieren: een bestaande functie, op projectbasis of vanuit job crafting. Bij job crafting worden taken van diverse functies bij elkaar ‘verzameld’ en dit leidt tot een nieuwe functie. Ervaring leert dat het lastig is om iemand puur op basis van een cv te matchen. Het is aan te bevelen om eerst in gesprek te gaan en te focussen op de kwaliteiten van de kandidaat. 

2. Reserveer een apart budget

Sommige managers wíllen wel, maar zien ook drukkende kosten op het afdelingsbudget. Een afdelingoverstijgend budget biedt  managers bewegingsruimte om in het team een plek te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Ga na of er ruimte is voor zo’n budget.

3. Stel kaders

Een plek aanbieden aan Wajongers, mensen met een WSW-indicatie, langdurige werklozen, statushouders of chronisch zieken? De keus aan wie een plek wordt aangeboden, bepaalt mede of er aanvullende subsidiemogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden gelden voor mensen die voorkomen in het doelgroepenregister, wat beheerd wordt door het UWV.

Zo staat iemand met een Wajong-uitkering in het doelgroepenregister. Wanneer de medewerker door ziekte of handicap minder aankan dan anderen, is het mogelijk om loondispensatie aan te vragen bij het UWV. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon aan de werknemer, het UWV vult het salaris vervolgens aan.

Een ander kader is de duur van de geboden plek. Kiest de organisatie voor een langdurige oplossing met uitzicht op een vaste baan, of past het bieden van een tijdelijke werkervaringsplek beter? Met die tijdelijke werkervaring is het bijvoorbeeld mogelijk om mensen na ziekte zoals een burn-out tijd en ruimte bieden om te wennen aan een werkritme.

4. Bied begeleiding

De juiste begeleiding is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat de medewerker ook écht zijn of haar kwaliteiten kan benutten. Denk aan een langer inwerktraject of een aangepaste werkplek.  

Deze begeleiding is op verschillende manieren vorm te geven. Als de medewerker bijvoorbeeld in het doelgroepenregister geregistreerd staat, heeft hij/zij vanuit het UWV recht op een (externe) jobcoach. De jobcoach begeleidt de medewerker op de werkvloer, zodat de medewerker zelfstandig aan de slag kan.

Meer weten?

Hulp nodig bij het bieden van een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wij helpen graag met het helder krijgen van de wensen en het vinden van de juiste persoon. Brainnet maakt hiervoor gebruik van een netwerk aan leveranciers van speciale talenten. Neem contact op met onze gespecialiseerde recruiters én jobcoaches.

Neem contact met ons op