Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

3x vrijwaren van risico in de praktijk

Met het inhuren van externe mensen gaat een hoop wet- en regelgeving gepaard. Voldoet de organisatie hier niet aan, dan bestaat er risico op boetes van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Als inhuurspecialist vrijwaart Brainnet haar opdrachtgevers van deze fiscale, juridische en arbeidsrechtelijke risico’s. Een grootste belofte; wat betekent dat in de praktijk?

Met een vaste set aan beheersmaatregelen waarborgt Brainnet voor haar opdrachtgevers complete inhuurdossiers en een inhuurproces dat voldoet aan actuele wet- en regelgeving. Onze verantwoordelijkheid voor compliant inhuren stopt niet zodra de externe medewerker is ingezet.

1: Is de zzp’er wel écht een zzp’er?

Het is belangrijk zeker te weten dat de ingehuurde zzp’er volgens de wetgever niet als werknemer wordt beschouwd. Tijdens de inzet kunnen inhuurrisico’s ontstaan als er niet gewerkt wordt conform de afspraken in de modelovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er te gedetailleerde werkinstructies worden verstrekt of de zzp’er blijkt toch onder leiding en toezicht te staan. Wanneer de zzp'er toch in dienst blijkt te zijn, kan de Belastingdienst naheffingsaanslagen en eventuele boetes opleggen. Dit ligt vastgelegd in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA).

Wat doet Brainnet?

Met onze set aan beheersmaatregelen minimaliseren we het risico al op voorhand. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • Te beoordelen of de opdracht wel echt geschikt is voor een zzp’er;
  • Te toetsen of de zzp’er echt een ondernemer is met de ondernemerstoets, KVK-registratie en de omzetverdeling;
  • Gebruik te maken van een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde, modelovereenkomst om de arbeidsrechtelijke relatie te duiden.

Wordt de zzp’er langer dan 2 jaar ingezet binnen de organisatie? Dan controleren we standaard opnieuw of zowel de opdracht als het ondernemerschap van de zzp’er nog voldoet aan wet DBA.

2: Klopt de inlenersbeloning?

Medewerkers hebben recht op een juiste, volledige en tijdige beloning. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) worden werknemers beschermd tegen onderbetaling en daarmee eerlijke werkgevers tegen oneerlijke concurrentie. Ook wanneer de werkgever via een inhuurspecialist externen inhuurt, kan de organisatie aansprakelijk worden gesteld op een juiste naleving van deze wet. De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert hierop.

Wat doet Brainnet?

Brainnet controleert jaarlijks proactief steekproefsgewijs op naleving van deze wetgeving. Dit doen we door de cao en/of salarisschalen van de klant te vergelijken met de loonstroken van de externe medewerker die via een leverancier wordt ingezet. Als het niet overeenkomt, dan nemen wij contact op met de leverancier om de juiste naleving te borgen.

3. Echt of nep document?

Als werkgever is het belangrijk er zeker van te zijn dat er betrouwbare mensen binnen de organisatie werken. Met een screening wordt gecontroleerd of de opgegeven identiteit klopt, of opleidingen echt zijn behaald en of er geen bezwaarlijk justitieel verleden is met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat doet Brainnet?

Onze medewerkers van de afdeling Screening voeren jaarlijks duizenden klantspecifieke screenings uit, waardoor zij experts zijn in het beoordelen van documenten op echtheid. Blijkt de VOG-verklaring vervalst te zijn? Dan schakelt Brainnet met benodigde partijen zoals Justitie en de politie.

Meer weten?

Ook zeker zijn van een compliant inhuurproces met complete inhuurdossiers?

Neem contact met ons op