Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de Brainnet Groep gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Lees hier meer over in het document CO₂ Beleid

Reductiedoelstelling

De Brainnet Groep heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Lees hier meer over in het document Voortgang CO₂ Beleid

Stichting Nederland CO₂ Neutraal

De Brainnet Groep neemt actief deel aan het initiatief Stichting Nederland CO₂ Neutraal. Deze stichting ondersteunt bedrijven in het duurzaam en verantwoord ondernemen door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van Stichting Nederland CO₂ Neutraal.

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder?

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen.