Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de Brainnet Groep gestart met de CO₂ Prestatieladder. Hiermee krijgen wij beter inzicht in onze CO₂ uitstoot. Door het maken van een CO₂ footprint zijn onze belangrijkste CO₂ emissiebronnen in kaart gebracht.

Reductiedoelstelling

De Brainnet Groep heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂ uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Lees hier meer over in het document Voortgang CO₂ Beleid (2021-1).

Onze CO₂ footprint voor geheel 2021

Vorige versies CO₂ Beleid:

Inzetten voor CO₂ reductie

Brainnet brengt elk half jaar zijn CO₂-voetprint in kaart met als doel om de CO₂-uitstoot te verminderen. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van de het reductiesysteem conform de CO₂ Prestatieladder.

CO₂ bewust certificaat

Op 15 december 2020 heeft Brainnet een nieuw certificaat ontvangen van de CO₂ Prestatieladder en laat hiermee zien dat het voldoet aan de eisen van Prestatieladder niveau 3.

Download certificaat

CO₂ beleid

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂ reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂ Prestatieladder stelt voor niveau 3. Lees hier meer over in ons CO₂ beleid.

CO₂ beleid Brainnet

Stichting Nederland CO₂ Neutraal

De Brainnet Groep neemt actief deel aan het initiatief Stichting Nederland CO₂ Neutraal. Deze stichting ondersteunt bedrijven in het duurzaam en verantwoord ondernemen door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Stichting Nederland CO₂ Neutraal

Meer informatie over de CO₂ Prestatieladder?

Meer informatie over de CO₂ Prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen.