+31 (0) 30 602 16 17

Screening: zekerheid vooraf

Voor u als opdrachtgever is het van belang om zeker te weten dat u betrouwbare mensen inschakelt. Screening is een belangrijk hulpmiddel om de risico’s te beperken. Voor bepaalde functies is screening zelfs wettelijk verplicht. Brainnet voert jaarlijks duizenden screenings uit. Via ons portal heeft u 24/7 toegang tot het screeningsportal. Hier zijn per professional alle dossiers, statussen en documenten real-time inzichtelijk. 

Checks bij de pre-employment screening

De volgende onderstaande zaken kunnen door ons gescreend worden. Screening is altijd maatwerk en is onder meer afhankelijk van organisatiespecifieke eisen.

 • Recent curriculum vitae
 • Controle op identiteit en NAW-gegevens
 • Kopie (of origineel) diploma van de hoogst genoten opleiding
 • Getekende geheimhoudingsverklaring
 • Ondernemerstoets (Wet DBA)
 • Referentiecheck(s)
 • VOG-verklaring
 • Kopie verzekeringspolis bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Getekende Code of Conduct
 • Kredietwaardigheid check(s)
 • Indien van toepassing: afgelegde bankierseed

Na afronding van de screening ontvangt u altijd een betrouwbaarheidsverklaring. In deze verklaring staat dat Brainnet de screening volledig heeft uitgevoerd en dat alle documenten gecontroleerd zijn op echtheid en volledigheid en dat zij in ons bezit zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat screening kan opleveren voor uw organisatie? U kunt direct een afspraak maken. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

terug naar overzicht   afspraak maken

'Het inhuurproces kent vele stakeholders, wij zijn de professionele poortwachter voor uw organisatie.'

'Het inhuurproces kent vele stakeholders, wij zijn de professionele poortwachter voor uw organisatie.'

Kaj Slijkhuis, Teamleider Resourcemanagement

>>Screening