+31 (0) 30 602 16 17

Als onafhankelijke Managed Service Provider voert Brainnet het gehele inhuurproces voor u uit

Elke organisatie met een diversiteit aan vestigingen en afdelingen, heeft haar eigen behoeftes als het gaat om inhuur van externen. Ook stellen  leveranciers van professionals en zzp'ers vaak hun eigen voorwaarden. Daarbij zijn er intern veel partijen betrokken bij het inhuurproces: de inlenende manager, budgethouder, HR, Inkoop, Financiën en Juridische zaken. 

Als Managed Service Provider (MSP) voert Brainnet het gehele inhuurproces voor u uit. We kijken op strategisch-tactisch niveau naar uw behoefte aan flexibele arbeid, nu en in de toekomst. De focus ligt op het oplossen van (tijdelijke) capaciteitsvraagstukken, het gelijktrekken van contractvoorwaarden, professioneel contractmanagement, het toepassen van wettelijke kaders, een zorgvuldige screening en continue proces- en efficiencyverbeteringen. Brainnet is binnen uw organisatie de enige contractpartij en regievoerder richting alle (preferred) leveranciers en zzp'ers.

Managementinformatie

Om u te voorzien van gedegen managementinformatie, maken we gebruik van een Vendor Management Systeem (VMS). Een VMS is een applicatie die het totaalproces van inhuur ondersteunt van distributie van vraag en aanbod, het digitaal vastleggen van contracten en dossiers, digitale urenregistratie, geconsolideerde facturering, het meten van de leveranciersperformance en uitgebreide rapportagemogelijkheden. Een VMS wordt gebruikt voor alle soorten inhuur en inhuurcontracten, zoals uitzend-, detacherings-, payroll- en zzp-contracten.

Het werken met een VMS zorgt ervoor dat inhuurrisico's geminimaliseerd worden, wervingskosten significant dalen en uurtarieven geoptimaliseerd worden. U kunt gebruikmaken van het VMS van Brainnet, maar we kunnen ons systeem ook koppelen aan diverse andere systemen (VMS en ATS) zoals Fieldglass, Nétive, Talentlink, Commerce-Hub, IQN, SAP, Ariba, E-size en Taleo.

Strategische workforceplanning

Wij kijken samen met u naar uw huidige situatie als het gaat om inhuur. We stellen daarbij onder andere de volgende vragen? 

  • Wordt er ad hoc door diverse mensen in de organisatie ingehuurd?
  • Is er regie op het inhuurproces?
  • Op welke wijze kan vast & flex via één inhuurproces verlopen?

Wij helpen organisaties in een aantal stappen naar een gestructureerd proces waarbij er toegewerkt wordt naar een zeer professioneel inhuurproces met gedegen managementinformatie waarbij er ruimte vrijkomt om daadwerkelijk te anticiperen op de toekomst.

Strategische workforce planning

terug naar overzicht   afspraak maken

'Wij bieden expertise, capaciteit en visie om organisaties 100% te ontzorgen als het gaat om inhuur.'

'Wij bieden expertise, capaciteit en visie om organisaties 100% te ontzorgen als het gaat om inhuur.'

Anne Meint Bouma, Directeur

>>Managed Service Provider