+31 (0) 30 602 16 17

Hoe krijgen we regie op inhuur van Deskundigen?

Uitdaging

Bij deze opdrachtgever worden op jaarbasis 500 Deskundigen ingehuurd. De inhuur vindt decentraal plaats door inhurende managers. Het is onduidelijk wie er precies worden ingehuurd, tegen welke tarieven en voorwaarden. Ook kan niet precies worden aangegeven wie op welke dag aanwezig is. Daarnaast worden gewerkte uren op verschillende manieren geregistreerd (briefjes, leverancierssystemen), met als gevolg een intensief en foutgevoelig facturatieproces.

Vragen

  • Wie worden er bij ons ingehuurd?
  • Welke personen binnen onze organisatie huren deze Deskundigen in?
  • Wie zijn onze leveranciers van flexibele Deskundigen?
  • Tegen welke tarieven wordt er ingehuurd?
  • Welke contracten en voorwaarden zijn er afgesproken?

Kortom: 'Hoe krijgen we grip en regie op de inhuur van Deskundigen?'

Aanpak

Brainnet begon met een analyse van de huidige inhuursituatie. Dit gebeurde op basis van interviews met inhurende managers en gesprekken met directie en management. Deze gesprekken gingn onder andere over organisatieontwikkelingen, inhuurbeleid en strategie. Ook is er een (proces)analyse van inhuursystemen en non-compliance checks op bestaande inhuurdossiers uitgevoerd. Aan de hand van deze gesprekken zijn alle contracten en samenwerkingspartners (leveranciers) geïnventariseerd, is er gekeken naar search- en screeningsmethodieken, zijn tarieven geanalyseerd en zijn er impactanalyses opgesteld voor de systeemtechnische wensen.

Oplossing

De inventarisatie leidde tot een strategiedocument, waarmee vervolgens een nieuw inhuurproces is ontwikkeld. Alle aanvragen van inhurende managers komen nu via een geautomatiseerd systeem bij Brainnet terecht. Brainnet zet de vraag uit in haar netwerk van leveranciers en zzp’ers en zorgt ervoor dat de juiste kandidaat wordt voorgesteld. Alle stappen in het inhuurproces (van aanvraag, screening tot en met urenregistratie en uitbetaling) liggen vast en worden ondersteund door een Vendor Management Systeem (VMS). Dit systeem biedt realtime managementrapportages, waardoor grip en sturing ontstaat.

Resultaat

Het inhuurproces verloopt nu effectief en efficiënt. Realtime managementrapportages bieden goede sturingsinformatie voor zowel HR, Inkoop als inhurende managers. Er is sprake van 100% dossier compliance en inhurende managers ervaren minder werkdruk. Als zij een Deskundige zoeken, kunnen zij hun vraag ingeven in het systeem. Brainnet is verantwoordelijk voor het zoeken, vinden, selecteren en voorstellen van kandidaten. Op 97% van alle aanvragen zijn kandidaten voorgesteld. Er is sprake van snelle onboarding, kandidaten worden door Brainnet gescreend en gecontracteerd, waarna urenregistratie en facturatie (self-billing) via één foutloos proces worden uitgevoerd.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen?

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Contact opnemen

>>>Hoe krijgen we regie op inhuur van Deskundigen?