Contractmanagement

Overzicht, gemak en efficient 

Bij het inhuren van professionals komt veel kijken. Zaken als uurtarieven, contractafspraken, wet- en regelgeving, urenregistratie, facturatie en rapportages. U wilt er zeker van zijn dat al uw inhuurdossiers voldoen aan alle wettelijke inhuureisen. Als marktleider in Nederland weten wij als geen ander hoe het administratieve inhuurproces uitgevoerd moet worden. In 2019 startten we elke maand gemiddeld 700 nieuwe inhuurcontracten op. 

Wij zorgen voor identieke contractvoorwaarden en heldere afspraken voor iedereen. En we komen deze strikt na. U kunt vertrouwen op onze diepgaande kennis van complexe inhuurmaterie. Als kennisspeler brengen we regelmatig publicaties uit over het vakgebied externe inhuur. Deze hebben we overzichtelijk gebundeld in onze kennisbank.

Wij koppelen moeiteloos uw HR en financiële systemen aan onze systemen en kunnen makkelijk facturen verwerken. Dit kan naar keuze maandelijks, wekelijks of via self billing. We leggen contractafspraken per inhuurdossier vast. Professionals registeren hun uren digitaal en deze kunnen eenvoudig worden geaccordeerd. We zorgen voor inzicht en overzicht en heldere rapportages. Alle inhuurdossiers zijn voor HR, Inkoop en inhurende managers 24/7 digitaal beschikbaar.

Professioneel contractmanagement

Expertise in wet - en regelgeving

Het inhuren van extern personeel brengt risico's met zich mee. Brainnet is expert op het gebied van wet- en regelgeving en werkt volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden zoals NEN 4400-1, ISO 9001-2015 en ISO:27001.

Vrijwaren van inhuurrisico's

We vrijwaren opdrachtgevers van alle fiscale en arbeidsrechtelijke aansprakelijkheden. Dat geldt ook voor de risico's die verbonden zijn aan een fictief dienstverband en faillissement van een leverancier.

Gelijk speelveld voor iedereen

Wij zorgen voor identieke contractvoorwaarden en heldere afspraken voor iedereen, ongeacht de inhuur van een zzp'er, uitzendkracht, gedetacheerde, buitenlandse arbeidskracht of Statement of Work opdrachten.

Digitale inhuurprocessen

Met de juiste automatisering realiseren we grip op uw totale flexibele schil. Vanaf aanvraag, screening en contractering tot en met factuur: alle stappen in het inhuurproces worden overzichtelijk en transparant ondersteund.

Pre Employment Screening

Weet wie je in huis haalt. Screening is een belangrijk hulpmiddel om de risico's te beperken. Brainnet is één van de grootste uitvoerders in Nederland van data verificatie bij het inhuren van personeel.

Realtime inzicht

Alle inhuurdossiers zijn 24/7 digitaal beschikbaar via professionele cloudapplicaties. Onze BI software biedt realtime managementinformatie voor HR, Inkoop en inhurende managers.

Jaarlijks verwerken we ruim 65.000 facturen. Bedrijfsinformatiespecialist Graydon waardeert Brainnet haar betaalgedrag met een 9,5!

Bent u nieuwsgierig geworden?

We leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op