Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Zijn er genoeg kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Zijn er genoeg kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Schaarste aan talent neemt toe. Hoe kunnen mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt een betere positie krijgen? Rens de Jong besteedde in het programma BNR Werkverkenners  aandacht aan dit thema.

1 januari 2015 is de Participatiewet in werking treden. Kort gezegd heeft de Participatiewet tot doel om zoveel mogelijk mensen met arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Toch ligt de focus op jonge mensen die een arbeidsbeperking hebben. Harry van de Kraats, algemeen directeur werkgeversvereniging AWVN vindt dat iedereen die wordt afgekeurd en een afstand heeft tot de arbeidsmarkt een kans moet krijgen. “Laten we stoppen met hokjes denken.” Dat vindt ook Niels Aussems, oprichter Nationale Talentenbank. Dit is een online platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Waarom afhankelijk zijn van de overheid als je heft in eigen hand kunt nemen?” Bedrijven blijken lastig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen vinden. Daar moet het online platform verandering in brengen. Niels roept mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich actief op te stellen, volgens hem is het van belang je zichtbaar te maken zodat werkgevers je kunnen vinden. Aan de andere kant vindt hij dat werkgevers hun eisen moeten versoepelen. Iemand met afstand tot de arbeidsmarkt heeft waarschijnlijk niet altijd de benodigde ervaring of papieren.

In de studio werd ook Staf Depla, wethouder Werk, economie en beroepsonderwijs gemeente Eindhoven bevraagd. Het aannemen van iemand met afstand tot de arbeidsmarkt kan alleen succesvol zijn als er een mix is tussen eigen belang van de werkgevers als sociaal belang. Mooi voorbeeld is Van der Valk in Eindhoven. Het concern richtte haar pijlen voorheen altijd op jonge Horeca-studenten. Maar deze groep neemt af. Om het personeelsbestand op orde te houden, wordt nu gekeken naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten? Luister de uitzending

Zijn er genoeg kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? - 30 augustus 2017
Beluister de uitzending