Wet DBA: een tenniswedstrijd zonder lijnen

Wet DBA: een tenniswedstrijd zonder lijnen

Laat ik voorop stellen dat ik tegen elke vorm van oneerlijke flex ben. Zelfstandigen die niet echt zelfstandig ondernemer blijken te zijn, of opdrachtgevers die medewerkers in vaste dienst dwingen om een flexkracht te worden; dat moeten we tegengaan. Het doel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is het vinden van handhavingsmanieren die schijnzelfstandigheid aan banden legt. Op zich ben ik daar een voorstander van. Alleen deze wet brengt in de uitvoering zo veel onduidelijkheden met zich mee dat ik me afvraag of het doel -het terugdringen van schijnzelfstandigheid- wel wordt gerealiseerd. We zien bijvoorbeeld dat opdrachtgevers en zzp’ers bij enige vorm van twijfel overstappen op alternatieven zoals payrolling. Is dat wenselijk?

De Wet DBA zorgt voor een flinke aardverschuiving, ten minste, zo denk ik dat opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers de Wet DBA ervaren. De media stonden en staan er nog steeds bol van. Vanwege de onduidelijkheid, zien we dat er paniek ontstaat. Binnen Brainnet ben ik aangesteld als projectleider om alles rondom Wet DBA in goede banen te leiden. Al bijna zes maanden wordt ons projectteam in beslag genomen door de nieuwe wet. Vanaf de allereerste berichtgeving over het verdwijnen van de VAR doken we in de details. Ook al wisten we nog niet helemaal zeker of de wet wel of niet zou worden aangenomen door de Eerste Kamer, we wilden wel goed voorbereid zijn. De materie blijkt heel complex.

Onbedoelde neveneffecten

Het is opmerkelijk om te zien dat een politieke beslissing zo veel teweeg kan brengen. Niet alleen bij ons maar vooral ook bij opdrachtgevers, zzp’ers en leveranciers. Ook zijn er onbedoeld neveneffecten zoals verwarring  over wat het begrip intermediair inhoudt  Het blijft voor ons een kwestie van elke keer goed uitleggen wat wij wel- en wat wij niet doen en waar we in geloven. Dat wij bijvoorbeeld geen mensen in dienst hebben die we detacheren, dat wij geen percentages zetten op uurtarieven, enzovoort. Wij kozen vanaf het eerste moment dat de wet aangenomen werd te focussen op de inhoud, de interpretatie van de wet en de consequenties uit te leggen aan al onze relaties. Ontzettend boeiend en  intensief. Naast het informeren van onze opdrachtgevers, zzp’ers en leveranciers zijn we nu drukdoende onze –door de Belastingdienst goedgekeurde- modelovereenkomst uit te geven.

Flex op een eerlijke manier

Het stof dwarrelt langzaam neer, zowel bij ons intern als extern. Inmiddels buigt een speciale commissie van experts zich over de modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. En dat is maar goed ook. Het voelt af en toe namelijk alsof we een tenniswedstrijd aan het spelen zijn terwijl alle belijningen van de baan gehaald zijn. Het is mijn wens dat de belijningen snel terugkeren in het spel. Als we over een tijdje terugblikken op het effect van deze wet, dan hoop ik dat we kunnen concluderen dat deze wet daadwerkelijk ervoor zorgt dat de flexmarkt eerlijker is geworden. Ik ben benieuwd!