Werving en selectie deel 4: arbeidsmigratie

Werving en selectie deel 4: arbeidsmigratie

Zijn arbeidsmigranten het antwoord op de personeelskrapte? Door ons collectieve gastarbeiderstrauma - ja, dat hebben we, leert deze uitzending - is het een gevoelig onderwerp. De kansen en de risico’s hoor je in deze BNR Werkverkenners.

Met:

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn groot. Arbeidsmigratie wordt gezien als één van de mogelijke oplossingen. De experts geven aan dat alhoewel arbeidsmigratie mogelijk positief kan bijdragen aan het oplossen van de tekorten het nooit de enige oplossing is. Het gaat altijd om een samenspel van maatregelen. Daarnaast staat arbeidsmigratie niet op zichzelf. Als je medewerkers uit het buitenland aantrekt, moet er ook voor worden gezorgd dat zij ergens kunnen wonen, dat zij de taal leren, dat de kinderen naar school kunnen etc. Gert-Jan Geling adviseert daarom om heel goed na te denken, voordat je mensen van buiten de EU naar Nederland laat komen en eerst te investeren in betere arbeidsomstandigheden voor huidig personeel. Het overgrote deel van de arbeidsmigranten komt overigens van binnen de EU.

Gastarbeidertrauma
In de jaren 60 en 70 was er ook sprake van een golf van arbeidsmigranten. Toen er in de jaren 80 een crisis kwam, werden deze mensen werkloos en moesten zij aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen. Dit heeft tot veel problemen en wantrouwen geleid. Bij de tweede arbeidsmigratiegolf uit Oost-Europa zijn er veel mensen onder slechte omstandigheden naar Nederland gehaald. Er was sprake van louche uitzendbureaus en slechte arbeidsomstandigheden. Hierbij is maar zeer beperkt ingegrepen, omdat de Arbeidsinspectie niet de middelen had om hierop toe te zien. De algemene opinie lijkt dat we te weinig hebben geleerd van deze eerdere ervaringen. Er zijn wel verschillen tussen toen en nu. Een groter deel van de arbeidsmigranten nu op de korte of lange termijn terug naar het land waar zijn vandaan komen.

Lange termijn
Er moet een breed debat worden gevoerd over de toekomst. Hierbij moet worden gekeken wat voor soort economie je wilt zijn en hoeveel arbeidspotentieel nodig is om die visie te realiseren. Gert-Jan Geling, docent Integrale Veiligheid Haagse Hogeschool,  geeft daarbij ook aan dat je ook moet kijken welke sectoren relevant zijn voor de economie. Een mogelijke oplossing kan ook zijn dat bepaalde sectoren verdwijnen en het arbeidspotentieel dat op die manier vrijkomt op een andere manier in te zetten.

Kennismigrantenregeling
De kennismigrantenregeling maakt het voor werkgevers makkelijker om hoogopgeleide werknemers met specialistische kennis uit landen buiten de EU naar Nederland te halen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden.