Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Webmodule ontrafeld

Webmodule ontrafeld

Minister Koolmees publiceerde afgelopen maandag de Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'. De minister wil dat opdrachtgevers met een webmodule zelf kunnen beoordelen of een zzp'er kan worden ingehuurd. Maar Anne Meint Bouma, directeur van Brainnet, vraagt zich af of er na deze webmodule nog wel zzp'ers bestaan. 

In het artikel op ZiPconomy gaat Anne Meint Bouma dieper in op de brief van de minister en de webmodule. De webmodule is een digitaal formulier voor opdrachtgevers met als doel om duidelijkheid te krijgen of voor opdrachten met een tarief tussen 16 en 75 euro per uur zzp’ers ingehuurd kunnen worden. De opdrachtgever beantwoordt maximaal 38 vragen over de arbeidsverhouding en krijgt via het digitale systeem een advies: de opdracht kan wel of niet ingevuld worden door een zelfstandige. Als het mag, dan krijgt de opdrachtgever een ‘opdrachtgeversverklaring’.

De webmodule lijkt, in tegenstelling tot het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring, weinig administratieve lasten met zich mee te brengen en een hoge mate van effectiviteit. Het aantal vragen en het gemak waarmee punten worden toegekend aan ook ogenschijnlijke details, leidt er wel toe dat al snel de grens van het maximaal aantal punten wordt toegekend.

Wat blijkt? Op basis van 84 casussen kreeg 75% de status ‘indicatie dienstbetrekking’ en ‘geen oordeel mogelijk’. En dat heeft grote gevolgen voor de toekomst van zzp’ers. 

Lees het hele artikel hier