We moeten durven!

We moeten durven!

Rutte zegt: we moeten optimisme tonen en durven. Durven investeren in huizen, auto’s, de Nederlandse economie. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom bezuinigen, het sociaal akkoord en met name de herstructurering van de arbeidsmarkt en de fiscale behandeling van zzp’ers. We moeten volgens het kabinet klaar zijn voor de toekomst, participeren en ondernemen! Durven betekent dat we de volgende stap moet zetten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemersfaciliteiten en investeringsklimaat. We moeten Nederland aantrekkelijker maken. We moeten ondernemers stimuleren te ondernemen en werknemers om mee te groeien met hun bedrijf en de Nederlandse economie. Ieder op zijn eigen manier, onderscheidend en vernieuwend, aldus Rutte II.

Wat zijn dan de problemen? De baan voor het leven bestaat immers al jaren niet meer, elke 5 jaar een verandering van baan of functie is meer regel dan uitzondering. De afgelopen jaren is sterk ingezet op het stimuleren van ondernemerschap en het mobiliseren van medewerkers. Bovendien ligt het investeringsklimaat van het mkb continu onder de loep. Het kabinet stimuleert zogenaamd ondernemerschap maar houdt er feitelijk een heel andere koers op na, want vanaf 2016 krijgen werknemers al na twee jaar een vast contract. Ook worden zzp’ers fiscaal gezien nagenoeg gelijkgeschakeld aan loondienstmedewerkers.

In 2015 maakt de VAR-webmodule zzp’ers en opdrachtgevers bang voor de gevolgen indien een zzp’er te veel lijkt op een werknemer. Daarnaast gaan werkgevers significant meer betalen voor de Ziektewet, WW, pensioenen, et cetera. Het resultaat van deze maatregelen is dat er geen sprake meer zal zijn van onderscheidend vermogen tussen een loondienstmedewerker en een zzp’er. Het gevolg laat zich raden, want als loondienstmedewerker laat je het wel uit je hoofd om zzp’er te worden, tegelijk is het als zzp’er verleidelijk in dienst te gaan. Maar het aannemen van loondienstmedewerkers wordt ontmoedigd door de kosten en juridische risico’s. Zo krijgen we een arbeidsmarktsituatie waarbij niemand meer durft te bewegen. Naar mijn mening is het een ongemakkelijk compromis tussen twee partijen, VVD en PvdA, liberaal noch sociaal, vlees noch vis.

Om te ‘durven’ moet je namelijk keuzes maken en die keuzes moet je duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Om te hervormen moet je een stip op de horizon zetten en daarop af koersen. Leiderschap en stuurmanschap zijn nodig om werkgevers, werknemers en zzp’ers weer te laten ‘durven’. Niet één grote brij, maar iedereen op zijn eigen onderscheidende manier. Daarmee gaat de economie weer draaien op creativiteit en ondernemersgeest, wat Nederland altijd in zich heeft gehad.