Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Wat te doen als je de verplichte AOV als ZZP'er niet wilt afwachten

Wat te doen als je de verplichte AOV als ZZP'er niet wilt afwachten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor alle zzp’ers, maar wanneer? Het lijkt nog wel een paar jaar te duren. Wil je dat nou niet afwachten? Wij keken wat er op dit terrein zoal te halen valt. Je hoort het in deze BNR Werkverkenners.

Met:

In het Pensioenakkoord is vastgesteld dat zelfstandigen (op zijn vroegst vanaf 2024) verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. In het begin was hier veel weerstand tegen, omdat één van de redenen om als zelfstandige aan de slag te gaan vaak is dat je zelf kunt bepalen hoe je één en ander regelt. Inmiddels lijken zelfstandige ondernemers echter ook de noodzaak te zien om toch iets te regelen om het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Je kunt kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze zijn op dit moment nog de meest geschikte oplossing als je langer dan twee jaar het risico van arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Ze worden wel als duur ervaren en werken vaak met uitsluitingsclausules (bijvoorbeeld gebaseerd op historie of leeftijd). Wat zijn dan de alternatieven? Genoemd worden broodfondsen, werken via het platform Temper en de voorziening van FNV zelfstandigen.

Wat is een broodfonds?
Een broodfonds is een oplossing van ondernemers voor ondernemers. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die maandelijks een vooraf bepaald bedrag inleggen. Als je ziek wordt, kun je voor een periode van maximaal twee jaar een beroep doen op het Broodfonds voor een financiële bijdrage. Een broodfonds is een vereniging. Kenmerkend is dat de deelnemers minimaal één keer per jaar bij elkaar komen en dat de gegevens over de ziekte van de leden gedeeld worden.

Hoe werkt de voorziening van FNV Zelfstandigen?
Ook bij deze voorziening leggen ondernemers maandelijks een bedrag in en kunnen zij aanspraak maken op bijdrage als zij ziek zijn voor een periode van maximaal twee jaar. De ondernemer kan hier een keuze maken tussen een uitkering van € 1.000 tot € 4.000 per maand. Uiteraard wordt de hoogte van de inleg hierop afgestemd. Ook voor de voorziening van FNV zelfstandigen geldt zij geen gebruik maken van uitsluitingsclausules. De oplettende lezer zal nu zeggen dat het veel lijkt op een broodfonds. Het belangrijkste verschil is dat er bij de voorziening van het FNV geen jaarlijkse bijeenkomst is en dat er geen informatie wordt gedeeld over de situatie van individuele leden.

Temper
Het platform Temper richt zich vooral op een jongere doelgroep. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers van Temper is 25/26 jaar. De oprichters van Temper constateerden dat deze doelgroep zich niet heel erg bezig hield met arbeidsongeschiktheid en voelde zich moreel verplicht om hier een oplossing voor te bedenken. Samen met verzekeraar Alicia hebben zij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld voor iedereen die werkt via Temper. De opdrachtgever betaalt een opslag in het uurtarief en iedereen die een opdracht accepteert is verzekerd voor langdurige ziekte, maar ook voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en rouwverwerking.

Advies van de experts
Wacht niet tot de verzekering verplicht wordt, maar regel nu al dat je ook als je ziek wordt in je onderhoud kunt voorzien. Denk goed na hoeveel geld je nodig hebt als je langdurig ziek wordt en wat kun je zelf opvangen en voor hoe lang? Dit bepaalt welke oplossing het beste bij je past. Over de periode waarvoor je je moet verzekeren zeggen zij dat 96% van de mensen binnen twee jaar hersteld is. Het is daarom te overwegen om te beginnen om je in ieder geval voor deze periode te verzekeren. De stap om je tot je pensioen te verzekeren wordt daarna makkelijker te nemen.