Wat moet de interim-professional met kunstmatige intelligentie?

Wat moet de interim-professional met kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence (AI), neemt (een deel van) ons werk over, van productie tot management. Blijft er voor de hoger opgeleide interim-professionals voldoende leuk werk over?

Hoe verandert de werkvloer door de intrede van big data en wat doet dat met de creativiteit? Daarover ging de meest recente uitzending van BNR Werkverkenners. 

Een thema waar iedere werkende mee te maken heeft of krijgt. Want kunstmatige intelligentie is bezig ons werk snel, rigoureus te veranderen. Tenminste als we trendwatcher digitale technologie Jarno Duursma mogen geloven, die in zijn boek De digitale butler een inkijkje geeft in nabije toekomst.

In een interview voor Flexmarkt sprak hij over het vliegwieleffect. Nu de kwaliteit (lees: software) steeds  slimmer wordt, komen er snel meer toepassingen van AI, wordt het meer gebruikt, waardoor het niveau van AI in rap tempo stijgt en nog veel meer, nog slimmere toepassingen komen. 
Duursma ziet AI zelfs menselijke competenties overnemen: “Digitale systemen gaan technisch autonoom werken, en worden zich steeds meer situationeel en contextueel bewust. Cognitieve vaardigheden die wij voorheen als puur menselijk beschouwden, worden nu overgenomen door AI. Systemen nemen werk dat is gebaseerd op waarneming – lezen, kijken, scenario’s bedenken – over van de mens. De tijd dat de mens zich daarin kon onderscheiden van de machine is voorbij.” Duursma haalt daarbij AI-expert Andrew Ng aan die stelt dat binnen vijf of tien jaar ‘alles waar je nu een seconde denkwerk voor nodig hebt’ wordt overgenomen door AI.

Werk voor hoger opgeleiden

En denk niet dat door AI alleen het routinematige werk, de banen voor lager opgeleiden, zullen verdwijnen. De laatste jaren zijn bijvoorbeeld in het midden en hogere segment in de financiële sector veel mensen weggeautomatiseerd. Door het gebruik van big data en machine learning kunnen digitale systemen heel snel grote hoeveelheden data verwerken, patronen herkennen en leren van input en ervaringsgegevens. Voor het maken van de analyses zijn minder mensen nodig, de financieel adviseurs hoeven ‘alleen nog maar’ de data te interpreteren en beleid aan of bij te sturen. Voorlopig nog wel althans..
En er zijn al geautomatiseerde systemen die content kunnen produceren, zodat freelance redacteuren (zoals ik) niet (per se) meer hoeven te worden ingehuurd.   

Complementaire banen

Blijft er dan nog voldoende, boeiend werk over waar je als (interim-)professional je ei in kwijt kan? Jazeker. Juist! Niet alleen ontstaan er natuurlijk (nu nog niet bekende) nieuwe banen door technologische ontwikkelingen, de bestaande banen van hoger opgeleiden worden meer complementair, zo schetst Duursma. Er ontstaat meer werk waarbij mens en machine samenwerken, waardoor voor de professional voor de ‘saaiere,’ routinematige werkzaamheden hulp van de computer krijgt. Hierdoor ontstaat automatisch meer tijd voor het interessantere, creatieve deel van de job. Waar robotisering in de productie de slag al eerder gewonnen heeft, zal AI dat in de kantooromgeving en hogere segment van de arbeidsmarkt ook doen. Chatbots en Avatars bemannen de helpdesk en ook rechters en zelf artsen krijgen een digitale assistent, stelt Duursma. “AI-systemen zijn in staat bijvoorbeeld tientallen soorten voetschimmel te herkennen, daar hoeft de dokter niet meer naar te kijken. En een rechter kan bijvoorbeeld in een systeem nagaan hoe groot de kans op recidive is bij een specifieke verdachte.”

Investeren in jezelf

Volop mogelijkheden dus om de hulp van AI te omarmen en het werk aangenamer en interessanter te maken, ook voor interim-professionals. Die kunnen zich nog meer focussen op hun expertise waarvoor zij ingehuurd worden. Voorwaarde is wel dat je bijblijft, je als professional blijft ontwikkelen. 

Ralf Knegtmans, managing partner en mede-eigenaar van executive search bureau De Vroedt & Thierry, beschrijft in zijn boek Agile Talent dat technologische veranderingen (lees: AI) andere skills van werkenden eisen. “Drijfveren en persoonskenmerken winnen het van competenties en ervaring. De professional zal in de toekomst patronen uit het verleden moeten loslaten en vooral in staat moeten zijn zich aan te kunnen passen, mee te veranderen. In plaats van IQ en EQ, is AQ belangrijk, de adaptability quotient, zoals Charles Darwin al aangaf”, zo zei Knegtmans onlangs tegen mij in een interview.

Dat geldt voor iedere werkende, maar waar de werknemer krijgt meestal ondersteuning vanuit HR via bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan, moet de interim-professional zichzelf bijscholen, zorgen dat hij kennis heeft en houdt van digitale technologieën die in zijn vakgebied gebruikt (gaan) worden. En dat hij of zij alert is op ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied om daar snel op in te kunnen spelen. Daarin investeren is puur zijn eigen verantwoordelijkheid, maar daar ben je dan ook zelfstandig ondernemer voor.