Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Wat als u een statushouder zou zijn?

Wat als u een statushouder zou zijn?

Over het algemeen hebben wij het goed in Nederland. We hebben vrijheid van meningsuiting, protesteren voor onze idealen, hebben een dak boven ons hoofd en u leest dit artikel waarschijnlijk op uw eigen laptop of mobiel. Maar wat als dit verandert? Wat als u vanwege oorlog, veranderende wetgeving of een andere onhoudbare situatie Nederland moet verlaten voor de veiligheid van u en uw gezin? Wat is dan het eerste waar u aan denkt? Wat heeft u nodig om uw leven ergens anders te kunnen opbouwen als het er naar uit ziet dat u de komende 5 jaar niet terug kan komen? 

Het eerste waar we aan zullen denken is de veiligheid, een dak boven het hoofd en zorgen dat we een inkomen kunnen genereren. Even terug naar het voorbeeld: Georgië heeft toegezegd alle Nederlandse vluchtelingen op te vangen. Ze hebben asielzoekerscentra en hulpverleners ter plaatse die gaan helpen met het opbouwen van een nieuw leven in een vreemd land. Bij de start wilt u een baan en moet u de taal en het schrift leren. Mag u al werken? Is uw diploma wel geldig in Georgië?

Onderzoek SCP

Heb bovenstaande voorbeeld is voor ons ondenkbaar. Zoals we zeiden: In Nederland hebben we het over het algemeen goed. Maar dit is wel de situatie waar een statushouder zich in bevindt. Onlangs publiceerde de NOS een artikel over het onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gedaan naar de inburgering van statushouders. Hieruit blijkt dat de grootste struikelblokken bij het inburgeren de taal en de werkgelegenheid zijn. In het bovenstaande voorbeeld werd het vinden van werk als één van de eerste prioriteiten genoemd, maar toch is werk niet het eerste waar aan gedacht wordt. Het gezin moet worden herenigd en het moeten vluchten uit de eigen vertrouwde omgeving moet mentaal verwerkt worden. Daarnaast gelden de buitenlandse diploma’s soms niet in Nederland, waardoor werken in het eigen vakgebied lastig is.

Hoge motivatie om te werken

Volgens Divosa (de vereniging van gemeentelijke directeuren) is tussen 2014 tot 2018 het percentage van statushouders die beginnen met werken alleen maar toegenomen, van 23% naar 28%. Maar sinds een jaar stagneert dit percentage. Dit is mede dankzij corona en doordat de meeste statushouders kleine banen van 0,3 fte vervullen of tijdelijke contracten hebben. En dat in onze krappe arbeidsmarkt waar bedrijven staan te springen om nieuwe medewerkers.

Brainnet begeleidt al langere tijd organisaties bij het vinden van talent met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders. “Opdrachtgevers zochten in principe altijd naar het schaap met vijf poten, maar nu wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om ook andere doelgroepen aan het werk te helpen”, vertelt Christoph van der Stelt, directielid van Brainnet. Een statushouder of iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen kan zorgen voor een hogere motivatie op de werkvloer en nieuwe percepties, wat tot grote successen kan leiden. Het dwingt ons om op een andere manier naar zaken te kijken en niet alleen over de gebaande paden te gaan.

Voorbereiden

Toch moet een organisatie zich goed voorbereiden op het aannemen van statushouders en rekening houden met de verschillen. Naast de taal heeft iemand een totaal andere achtergrond en is gewend aan een andere manier van werken en andere omgangsnormen. Bij Brainnet hebben we ervaring met het aannemen van statushouders. Wij adviseren onze klanten proactief en er is steeds meer overeenstemming over de niveaus van opleidingen over de hele wereld. Daarbij kunnen de diploma’s gewaardeerd worden zodat een statushouder hier aan het werk kan. Ook biedt Brainnet taalcursussen en aanvullende opleidingen aan via dochtermaatschappij Flexbrain. Op deze manier integreren de medewerkers snel en effectief op de werkvloer en in het Nederlandse leven. 

Wat zou u willen?

Terug naar Georgië. Zou het niet mooi zijn als u in Georgië zou aankomen en de overheid alles tot in de puntjes heeft geregeld, en daarnaast bedrijven staan te springen om Nederlandse werknemers? Zou het niet mooi zijn als werkgevers het geduld en de middelen hebben om u te helpen met integreren op de werkvloer en in de maatschappij zodat u het leven snel weer kan hervatten? Als Nederlanders zouden we hier op hopen en als Brainnet willen wij dit ook kunnen bieden aan statushouders die naar Nederland komen. Wij vinden dat iedereen een plek op de arbeidsmarkt verdient en helpen onze klanten graag met het vinden van deze talenten.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen doen? Neem dan snel contact op.