Wat als de baas omvalt? Acht tips om succesvol een interim-manager in te huren.

Wat als de baas omvalt? Acht tips om succesvol een interim-manager in te huren.

Wat als de baas omvalt? Dat thema staat centraal in de uitzending van Werkverkenners op dinsdag 26 maart. Een ervaren interim-manager inhuren is een tijdelijke oplossing.

Interim manager

Maar een interim-manager selecteren is geen sinecure. Als de baas omvalt gaat het om de sturing en richting van het bedrijf, dus je kunt niet simpelweg een kandidaat matchen met een functieprofiel op basis van ervaring en vaardigheden. De selectie van de juiste interim-manager is cruciaal. 

Voor veel organisaties is interim-professionals inhuren heel normaal. Veel teams bestaand momenteel namelijk uit een mix van ‘vast en flex’. Gevolg is dat de HR- of inkoopafdelingen alle types tijdelijke professionals op een zelfde manier behandelen. Vaak via vaste procedures en strakke protocollen, soms neemt inkoop deze taak zelfs helemaal over. 

Als het gaat om zo’n cruciale functie als interim-manager, zouden zij echt moeten bezien of die procedures geschikt zijn. De werkwijzes hoeven niet direct over boord, maar de matchmaking met een interim-manager vraagt toch om net wat andere aandacht. Daarom acht tips voor een succesvol interim-managementtraject.

 1. Definieer de opdracht 
  Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt elke inhuur als een capaciteitsvraagstuk beschouwd. Stel de vraag of dit een tijdelijke klus van beperkte complexiteit is, of dat het gaat om een specialistische en/of strategische opdracht. Laat in het laatste geval de selectie over aan een gespecialiseerd bureau.
 2. Neem een actieve rol in de selectieprocedure
  Neem het heft in eigen hand. Opdrachtgevers die het probleemeigenaarschap opeisen zijn tijdens de opdrachtuitvoering een duidelijk aanspreekpunt voor de interim-manager. En niet onbelangrijk: de organisatie (h)erkent dit ook. 
 3. Durf de roze olifant te selecteren
  Het succes van de interim-manager hangt niet alleen af van inhoudelijke kennis, ervaring en vaardigheden. Als het gaat om de toekomst van het bedrijf, is zijn persoonlijkheid minstens zo belangrijk. Het hangt ook van zijn karakter af of hij in staat is de voorgestelde veranderingen te realiseren. 
 4. Rust niet op het verleden
  Wat een interim-manager eerder heeft gedaan is natuurlijk van belang. Maar een interim-manager die steeds hetzelfde kunstje doet wordt sleets. Selecteer een interim-manager die reflecteert op eigen handelen en ruimte maakt voor verdere ontwikkeling.
 5. Kijk verder dan het huidige probleem 
  Veel interim-managers worden geselecteerd voor het probleem op korte termijn. Geef de interim-manager ook de opdracht mee om resultaat op lange termijn te borgen. Op die manier breng je de organisatie echt naar structurele oplossingen en een volgende fase.
 6. Ga uit van het vertrek van de interim manager
  In het verlengde van de vorige tip is het van belang dat een opdrachtgever interim-management niet ziet als een oplossing, maar als een instrument in een (verander)proces. De organisatie gaat namelijk door als de interim-manager vertrokken is. Dat moet het uitgangspunt zijn.
 7. Focus op kwaliteit 
  Hier geldt het spreekwoord ‘goedkoop is duurkoop’. Bij de inhuur van externen ligt de focus vaak op kosten. Logisch dat elke partij die bij de selectie betrokken is als extra kostenpost wordt gezien, terwijl een bureau juist toegevoegde waarde kan leveren die leidt tot een kwalitatieve keuze. 
 8. Bouw toetsmomenten in
  Bij ieder toetsmoment wordt in samenspraak gekeken naar de oorspronkelijke opdracht, het vraagstuk en het resultaat. Zorg ook dat hercontractering onderdeel is van de opdracht. Stel de inrichting van de opdracht steeds opnieuw vast en durf zelfs te wisselen als het nodig is.