Wanneer heb je nou echt iets aan feedback?

Wanneer heb je nou echt iets aan feedback?

In je bedrijf wil je een 360° feedback, want hoe meer feedback je krijgt, hoe beter je bedrijf wordt - als je de managementboekjes mag geloven. Rens de Jong zoekt uit of meer altijd beter is. En hoe dan, want feedback krijgen of geven blijft lastig.

Roy Sijbom, universitair docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de UvA, zegt dat je niet altijd wijzer wordt van feedback. 'De diversiteit van de bronnen is belangrijk. Komt de informatie van collega's, je manager, vrienden en klanten, dan komt het je creatieve prestatie ten goede. Voor een gunstig effect moet je iets met de feedback kunnen doen. Ervaar je veel tijdsdruk, dan verwerk je de verkregen informatie minder goed. Ook de prestatiedynamiek van een bedrijf is belangrijk. Bij veranderende eisen aan medewerkers blijven ze alert en vertalen feedback naar creatieve prestaties. Verandering activeert mensen om te zoeken naar informatie om hun werk zo goed mogelijk te blijven doen. Meer feedback is geen quick fix om als bedrijf beter te presteren. Wil je feedback stimuleren, zorg dan voor goede condities.'

'Als je iets negatiefs zegt, is het voor sommige ontvangers wel even slikken', zegt psychologe Inge Wolsink, gepromoveerd op proactief gedrag aan de UvA. 'Ik onderzoek hoe mensen emotioneel gezien reageren op feedback en wat het effect is op een volgende taak. Meer proactieve mensen reageren emotioneler op feedback en doen na positieve feedback hun volgende taak beter. Negatieve feedback blijkt niet goed voor hun prestatie. Passievere mensen presteren juist beter na negatieve feedback, maar worden daar wel proactiever van. Voor managers hoeven verschillende benaderingen niet zo moeilijk te zijn als ze simpelweg vragen aan medewerkers hoe ze feedback willen ontvangen.'

Feedback is opbouwend bedoeld

'Als het goed is, is feedback opbouwend bedoeld,' zegt Marieta Koopmans, psycholoog en coach. 'Veel mensen vinden het lastig om concrete feedback te geven. Waardeoordelen geven in plaats van waargenomen gedrag werkt afbrekend. Geef aan wat er precies beter had gemoeten. Krijg je kritiek over je heen, dan kan je beter meteen roepen dat je ervan schrikt. In plaats van te ontploffen, uit je je emotie en zakt de spanning, waarna je evenwichtiger kunt reageren. De kritiekgever kan waarnemen dat de ander in de verdediging schiet en heeft de kans om te zeggen dat het niet de bedoeling was om te kwetsen.'

Conclusies van Rens de Jong

  • Zorg dat je feedback van verschillende bronnen krijgt, ook van vrienden en klanten
  • Als je onvoldoende tijd hebt om feedback te verwerken is het zonde van alle moeite
  • Prestatiedynamiek activeert medewerkers om feedback te vertalen naar creatieve prestaties
  • Proactieve medewerkers gaan minder goed om met negatieve feedback
  • Zorg dat je feedback zo concreet mogelijk is, benoem het gedrag zonder waardeoordeel
  • Voel je niet te schuldig als niet goed op feedback reageert, want het blijft lastig
Wanneer heb je nou echt iets aan feedback? - 7 februari 2018
Beluister de uitzending