Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Wanneer ben je te oud voor een werkgever?

Wanneer ben je te oud voor een werkgever?

In de uitzending van Werkverkenners vraagt presentator Rens de Jong zich af wanneer je te oud bent voor een werkgever. Valt daar iets zinnigs over te zeggen? Jawel, zolang we maar  niet vergeten dat ieder mens uniek is.

Oudere werknemers hebben veel wat in hun voordeel pleit. Ze brengen een schat aan ervaring mee, zijn geen jobhoppers, weten wat het is om werk en privé te combineren, zijn gemotiveerd tot op het bot, dragen bij aan veelzijdigheid en diversiteit op de werkvloer, en anders dan vaak wordt gedacht: ze verzuimen minder vaak dan jongeren (Ondernemen Met Personeel, 2014).

Voor werkgevers is er dus alle reden om zuinig te zijn op de oudere werknemer en om bij het vervullen van vacatures uitdrukkelijk ook naar die groep te kijken. Dat gebeurt gelukkig ook vaker dan we denken.

Stijgende arbeidsparticipatie

Het heet wel dat iemand van 45 al geen kans meer maakt op de arbeidsmarkt, maar de cijfers laten een ander beeld zien. De afgelopen tien jaar is het aantal werkende 60-plussers maar liefst verdubbeld (CBS, 2016). Niets ten nadele van John de Wolf, mooi dat hij optreedt als ambassadeur van werkzoekende ouderen, maar hij loopt wel een auto aan te duwen die het uit zichzelf ook al doet.

Die stijgende arbeidsparticipatie van ouderen heeft een aantal oorzaken. We worden ouder dan vroeger en blijven daarbij langer fit, dus we kunnen ook tot op hogere leeftijd doorwerken. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd, dus we moeten ook wel. En: er worden allerlei maatregelen genomen die dat ondersteunen.

Er is steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en voor de factoren die daarop van invloed zijn. En niet te vergeten: werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst nemen, komen in aanmerking voor een fikse korting op de sociale premies.

Gezondheid is allesbepalend

Natuurlijk zit er ook een rem op de groei van het aantal werkende ouderen. Dat ligt niet eens zo zeer aan de werkgevers als wel aan de werknemers. En dan met name aan hoe gezond die zijn. Driekwart voelt zich kiplekker, verwacht zeker tot de 65 door te kunnen, en wil dat ook graag. Een kwart heeft het minder getroffen, zou ondanks dat misschien wel door willen werken, maar denkt zelfs de 63 niet te halen (CBS, 2017).

Belangrijk om daarbij te bedenken is dat er allerlei correlaties zijn tussen gezondheid, opleiding, beroep, en inkomen. Het duidelijkst is de invloed van het opleidingsniveau. Mensen met alleen maar basisonderwijs moeten erop rekenen vanaf hun 50e allerlei klachten en kwalen te krijgen. Aan de andere kant van het spectrum mag iemand met hoger onderwijs (hbo of wo) maar liefst 20 gezonde jaren extra verwachten (CBS, 2008).

Ieder mens is uniek

Het blijf allemaal statistiek, ieder mens is uniek, en het ene werk is het andere niet. Maar het heeft er alle schijn van dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt iemand van tussen de 50 en de 55 al oud kan zijn, terwijl aan de bovenkant de kans groot is dat zelfs iemand van tegen de 70 nog prima mee kan.

Ik mag dan zelf ZZP’er zijn en vooral van die wereld verstand hebben, ik spreek wel dagelijks werkgevers en werknemers. Als ik dat op de hand weeg, dan denk ik dat we het gevaar lopen om aan de onderkant mensen te overschatten en aan de bovenkant mensen te onderschatten. Geen van beide moeten we willen.