Waar blijft toch de branding van de opdrachtgever?

Waar blijft toch de branding van de opdrachtgever?

De werving van vast personeel wordt steeds meer een marketingvak. Werkgevers worden via employer branding aantrekkelijk in de markt gezet, en de hele ‘reis’ die een kandidaat doormaakt in een sollicitatieproces wordt in kaart gebracht via een zogeheten ‘Candidate Journey’. Dit alles om de totale ‘Candidate Experience’ te verbeteren, wat uiteindelijk niet alleen méér sollicitanten moet opleveren, maar ook meer enthousiaste sollicitanten. Mensen die vervolgens positief over de betreffende werkgever hun verhaal doen, zelfs als ze zijn afgewezen. In het radioprogramma BNR Werkverkenners van 9 mei werd hier aandacht aan besteed.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het mooie marketingjargon dat de sollicitant tegenwoordig ten deel valt, is goed te verklaren. Enerzijds speelt de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol. Je moet als werkgever wel je beste beentje voor zetten om aantrekkelijk te blijven. Anderzijds is het – gewoon, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap - al netjes om kandidaten bijvoorbeeld altijd feedback op een sollicitatie te geven, en om te proberen de sollicitatie geen kruisverhoor te laten zijn, maar een wederzijds aftasten van of je bij elkaar past. Je gaat tenslotte een relatie met elkaar aan waar je hopelijk allebei blij van wordt.

Zijn al die 32 vragen nodig?

Hoe anders is het echter nog in de wereld van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Employer branding richting freelancers of zzp’ers? Het fenomeen krijgt vrijwel nergens aandacht. Om over de ‘funnel’ van opdrachtnemers, of hun ‘journey’, nog maar te zwijgen. In recruiterskringen wordt bijvoorbeeld druk gekeken naar sollicitatieformulieren. Zijn al die 32 vragen op het sollicitatieformulier wel echt nodig, als we merken dat we daardoor goede sollicitanten afschrikken? Kunnen we het ook niet gewoon met een mailtje of een whatsappje af? Kan er ook mobiel gesolliciteerd worden? Bij aanbestedingen voor zelfstandigen lijkt vaak juist alleen maar steeds méér gevraagd te worden, en lijkt de mobiel nog veel minder ingeburgerd.

Waar zijn de lijstjes Favoriete Opdrachtgevers?

Waar recruiters zien dat kandidaten tegelijk ook vaak klant zijn van dezelfde organisatie, lijken opdrachtgevers dat nog minder te beseffen. Nog niet veel bedrijven of overheidsorganisaties lijken er bij het uitzetten van een opdracht aandacht aan te besteden hoe die opdracht zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een grote groep, of lijken de behoefte van die opdrachtnemers structureel in kaart te brengen. Lijstjes ‘Favoriete Opdrachtgevers’, zoals die er wel talloze zijn voor ‘Favoriete Werkgevers’, lijken er nauwelijks te zijn (toegegeven, op de ZZP-barometer na dan).

Verzachtende omstandigheden

Waarom eigenlijk? Er zijn natuurlijk wel wat ‘verzachtende’ omstandigheden te bedenken. De interimmer gaat in eerste instantie voor de klus, minder voor het bedrijf. De onderlinge relatie is in het algemeen natuurlijk ook korter. En er is ook wel een kentering gaande, merkt bijvoorbeeld Anne Meint Bouma, directeur van Brainnet, Nederlands marktleider in het inrichten van inhuurprocessen en het beheer van flexibele schillen. ‘Ik ervaar juist dat veel opdrachtgevers zich er steeds bewuster van zijn dat ze ook als het gaat om flexibele professionals afhankelijk zijn van talent. Daarom kijken ze naar goed opdrachtgeverschap. En dan niet alleen in de vorm van goede tarieven, maar ook in kansen om nieuwe opdrachten te doen, of bijvoorbeeld in kennisuitwisseling- uitbreiding. En na de opdracht proberen ze contact met deze professionals te houden. Zo kunnen zij bij een mogelijk nieuwe opdracht weer verrijkt met hun elders opgedane kennis aan de slag.’

Welke experience bied je?

Goed, de aandacht voor goed opdrachtgeverschap neemt dus gelukkig. Vandaar uit is het ook nog maar een kleine stap naar het als een marketeer kijken naar die rol. Hoe ervaren opdrachtnemers jou als opdrachtgever eigenlijk? Heten we hen warm welkom? Welke experience bieden wij als opdrachtgever aan een opdrachtnemer? Hoe makkelijk kunnen opdrachtnemers zich bij jouw opdrachten inschrijven? Hoe laagdrempelig en hoe benaderbaar ben je als organisatie voor opdrachtnemers? Zou het kunnen zijn dat je juist daarmee ook betere mensen voor je aan het werk krijgt? Als zelfstandige, of wie weet – later – ook nog eens als werknemer…?

Lees ook:  https://www.zipconomy.nl/2013/12/employer-branding-voor-zelfstandige-professionals-het-verschil/