Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Voor innovatie zijn creatieve geesten nodig

Voor innovatie zijn creatieve geesten nodig

‘Het hele instituut zakelijke dienstverlening moet zichzelf opnieuw uitvinden. Zoals de Feniks -de vogel die volgens de oude Grieken in staat was uit zijn eigen as te worden herboren- moeten bedrijven zichzelf opnieuw vormgeven. Doen ze dat niet, dan zullen ze ingehaald worden en naar alle waarschijnlijkheid ten onder gaan,’ stelt Han Mesters, sector banker bij ABN AMRO.

Han noemt zichzelf een ‘vreemde eend’ in de wereld van de banken en een ‘man met een missie’. ‘Van oorsprong ben ik economisch historicus. Ik vulde mijn opleiding aan met een MBA en startte in 1991 bij de Rabobank. In 1998 begon ik bij de ABN AMRO als analist, later als senior analist/portfoliomanager binnen vermogensbeheer en sinds 2007 ben ik sector banker en geef ik mijn visie op trends in de zakelijke dienstverlening.’

People, planet, profit

Han bestudeert internationale economische bewegingen, volgt en signaleert trends. Wereldwijd vinden er grote veranderingen plaats in het denken over de bestaansreden van bedrijven. Nog niet zo lang geleden heerste in de westerse wereld het idee dat bedrijven primair bestaan op basis van het creëren van waarde voor aandeelhouders. ‘Eerlijk gezegd denk ik dat zakelijke dienstverleners nog steeds proberen om volgens oude gewoontes kosten te besparen om zo efficiency en winst te vergroten. Maar dit is een achterhaald concept. 'Hoeveel winst is acceptabel?’ Dat is een vraag die steeds meer gesteld wordt door bedrijven nu we wereldwijd een verschuiving zien van winstmaximalisatie naar ‘people, planet, profit’ als basis voor een gezond bestaan van organisaties.’

Innoveren voor behoud bestaansrecht

Naast een verschuiving in het denken over bestaansrecht van bedrijven, is er nog een belangrijke ontwikkeling gaande en die heeft te maken met technologie. ‘Technologie heeft gezorgd voor een enorme versnelling wat onder meer leidt tot een kortere levensduur van bedrijven. Daar waar vroeger de levensduur van een bedrijf ongeveer 40 jaar was, is dat nu 18 jaar. Eigenlijk is er veel minder tijd om als organisatie of individu te genieten van het succes, je moet continu veranderen, innoveren om bestaansrecht te blijven houden. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor de mensen die er werken. Wil je zeker zijn van een baan of opdracht, dan moet je zorgen dat je jezelf opnieuw blijft uitvinden. Innovatie is nodig om te kunnen voortbestaan.’

Van corporate branding naar employer branding

De noodzaak om te innoveren, vraagt een ander type medewerker dan die nu bijvoorbeeld binnen de bankenwereld werken. Han: ‘Om innovatief te kunnen zijn, heb je creatieve geesten nodig.

Van oudsher hebben zakelijke dienstverleners vooral ‘blauwe’ mensen aangenomen. Deze mensen zijn analytisch heel sterk, denken in modellen en werken heel gestructureerd. Maar voor innovaties heb je juist mensen nodig die ‘out of the box’ kunnen denken. Binnen de bankenwereld en het hele instituut zakelijke dienstverlening is het een enorme uitdaging om creatieve geesten aan te trekken. Overigens is het niet alleen een uitdaging om creatieven aan te trekken maar ook jonge professionals. Jongeren hebben heel andere drijfveren. Zij zijn niet op zoek naar zekerheid, maar naar zingeving. Ze zijn gewend om in netwerkverbanden samen te werken en zoeken uitdagende projecten waar ze werkelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ik denk dan ook dat er een grote verschuiving gaat plaatsvinden van corporate branding naar employer branding. Het vinden van het juiste talent wordt cruciaal. Voorheen was het binden en boeien het thema van HRM. Tegenwoordig moet je bezig zijn met het vinden, volgen en verbinden van professionals. Hierin kunnen aanbieders van flexibel personeel een grote rol spelen. Niet alleen het vinden van een professional, maar het samenstellen van een compleet team dat werkt aan een project wordt een belangrijk concept van de toekomst.’

Talent anno nu

‘Het succes moet beginnen binnen de top van de organisatie, dit moet een goede afspiegeling zijn van de populatie in de organisatie. Er zijn bijvoorbeeld veel meer vrouwen nodig aan de top. Daarnaast is ‘dienend leiderschap’ van belang. Daarbij is sturing op cultuur cruciaal, dit kan een usp worden van een bedrijf. Voor individuen geldt: het is belangrijk dat je op zoek gaat naar je eigen kracht. Dat je vanuit diepe motivatie en zingeving zoekt naar datgene dat bij je past. Als je beseft dat je misschien de gevangene bent van je salaris en weet toe te werken naar de persoon die je uiteindelijk wilt zijn, dan sta je in je kracht. En mensen die in hun kracht staan, die geloven in wat ze doen en kunnen, maken bewuste keuzes. Zij zijn de talenten waar organisaties van nu naar op zoek zijn.’