Verzuim

Verzuim

Deze uitzending van Werkverkenners gaat over verzuim. Verzuim klinkt als een abstract begrip, maar het wordt al snel concreet als het over ziekte gaat. Hoe zorg je ervoor dat zo min mogelijk mensen ziek worden en als het gebeurt, hoe draait alles dan nog door?

Gertjan Beens is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. “De vraag is of je echt niet in staat bent door gezondheidsklachten je werk te doen. Het kan heel goed zijn dat waar twee mensen exact dezelfde ziekte hebben, de één arbeidsongeschikt is en de ander niet. Een simpel voorbeeld: Het schiet je in de rug. Een bouwvakker zal al snel zeggen ‘ik kan mijn taken niet uitvoeren.’ Als je een bureaufunctie hebt, kan je je werk waarschijnlijk wel uitvoeren. Het komt gelukkig vaker voor dat ik mensen moet afremmen, dan dat ik mensen moet duwen. De meeste mensen in Nederland hebben intrinsieke motivatie om te werken. Als een bedrijfsarts in beeld komt, is dat vaak als verzuim langer duurt dan een week of 6.”

Allard van der Beek is hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid van het VU medisch centrum. “De meest voorkomende reden waarom mensen zich ziek melden zijn psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat, met name rugpijn. Gemiddeld meldt een werknemer zich één keer per jaar ziek. Dat is altijd op eigen inschatting, een werkgever heeft daar verder niet zoveel over te zeggen. Je kan wel, als het verzuim langer duurt, een bedrijfsarts inschakelen die een beoordeling doet. Een groot deel van verzuim is een grijs gebied en daar kunnen werkgevers echt wel wat invloed op hebben. Hoe groter het ‘wij-gevoel’ bij een bedrijf,  hoe minder snel mensen zich ziekmelden.”

Arnoud Slooff is Zorggroep Manager van het Bravis ziekenhuis. “We zijn altijd in overleg met onze medewerkers. Als er dingen zijn waardoor je niet kan komen werken, dan is altijd de vraag: wat kan je wel? Het ligt aan de situatie waarin de medewerker zit. Verzuim is een keuze. Je kan ziek zijn en wel komen werken. Als je last heb van je rug zou je bijvoorbeeld wat zittend werk kunnen doen voor een paar dagen. Er is veel krapte in de zorg dus we proberen iedereen zoveel mogelijk aan het werk te houden. Als je daar open en eerlijk met elkaar over communiceert, snappen medewerkers heel goed dat we die vraag stellen.”