Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Verplichtstelling STIPP pensioen vervalt

Verplichtstelling STIPP pensioen vervalt

Vanaf 1 januari 2021 vervalt de verplichtstelling voor een STIPP pensioen. Dit houdt in dat payrollmedewerkers en medewerkers die intra-concern worden uitgezonden niet meer onder het STIPP Pensioen vallen en aangesloten worden bij een andere pensioenuitvoerder.

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er een duidelijk onderscheid gekomen tussen uitzenden en payrollen. Uitzenden was al goed geregeld in het burgerlijk wetboek (Artikel 7:690) en met betrekking tot pensioenen voor uitzendwerknemers verandert er niets.

Voor payroll als een bijzondere variant van uitzenden (artikel 7:692) verandert er echter wel iets met betrekking tot de pensioenen. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft elke payrollmedewerker en medewerker die intra-concern wordt uitgezonden recht op een adequaat pensioen. Dit wil zeggen dat deze medewerkers de zelfde pensioenregeling horen te krijgen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit met een werkgeversbijdrage van tenminste 14,5% van de pensioengrondslag (in 2021). De payrollwerkgever kan zich dus aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Indien dit niet ondersteund wordt door het bedrijfstakpensioenfonds of de klant is niet aangesloten bij het pensioenfonds, dient de payrollwerkgever een andere adequate pensioenregeling te treffen.

Voor de payrollwerknemers van Brainnet en Flexbrain is een regeling getroffen bij Brand New Day conform de eisen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Zusterbedrijf Flexbrain Detachering Publieke Sector heeft een aansluiting bij het ABP waardoor payrollwerknemers in die vennootschap, werkzaam bij overheidsklanten, opgenomen zijn in de ABP regeling.

Alle medewerkers die voorheen waren aangesloten bij STIPP ontvangen in juni 2021 een overzicht van de pensioenopbouw bij STIPP.

Wilt u meer informatie over het pensioen van uw payrollmedewerkers? Of bent u benieuwd wat Brainnet voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@brainnet.nl of bel naar +31 (0) 30 602 16 17.