Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Van een baan voor het leven naar een leven vol banen

Van een baan voor het leven naar een leven vol banen

In het eerste kwartaal van dit jaar werkten ruim een miljoen Nederlanders als zzp'er, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen vijf jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 35.000 bij. “Flex is een feit. Heeft geen enkele zin om deze trend te willen keren. De vraag moet juist zijn: hoe gaan we ermee om?” Aan het woord is Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal zelfstandigen zal volgens Anne Mulder voorlopig alleen maar toenemen. “Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze trend. Zaken die de arbeidsmarkt sterk beïnvloeden zijn technologie en internationalisering. Technologie zorgt ervoor dat sommige banen verdwijnen maar er komen ook nieuwe banen en beroepen voor in de plaats. We zien dat de cyclus van bepaalde bedrijven en producten steeds korter wordt. Kennis ontwikkelt zich razendsnel en veroudert ook snel, dat betekent dat de wereld het zoekgebied wordt. Bedrijven willen snel kunnen op- en afschalen en niet muurvast zitten aan mensen met vaste contracten. We moeten luisteren naar ondernemers die zeggen dat er wel degelijk werk is, maar dit werk niet durven aanbieden, vanwege de kosten en risico's die zij lopen met personeel, met name bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Last but not least groeit de belangstelling voor flex onder werkenden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met flexibele contracten gelukkiger zijn dan mensen in loondienst. De VVD vindt: geef ze daarvoor de ruimte.”

Leven lang leren

“Waar wij sterk naar kijken is: wat willen mensen zelf? En waar hebben bedrijven behoefte aan? Wij willen ruimte bieden aan creativiteit en ondernemerschap. Nog steeds worden zzp’ers teveel weggezet als schijnzelfstandigen. Dat vind ik onterecht. Laten we niet vergeten dat zzp’ers de crisis hebben opgevangen. De vakbonden willen koste wat kost vaste contacten stimuleren terwijl de behoefte aan flexibiliteit juist groeit. Dat willen zzp’ers juist graag. Flex moeten we niet teveel willen organiseren. De VVD gelooft dat een zzp’er de ruimte moet krijgen om ondernemer te zijn. Wel vind ik dat we met elkaar moeten nadenken over zaken als scholing. Zeker gezien de snelle veroudering van kennis. Een leven lang leren is essentieel om in onze economie goed te kunnen blijven meedraaien.

Nieuwe zekerheid

In het onderzoek van het World Economic Forum naar de concurrentiepositie van landen staat Nederland steevast in de top 10. Datzelfde onderzoek zegt ook dat het grootste probleem van de Nederlandse economie de rigide arbeidsmarkt is. “Daar moeten we vanaf. We moeten inzetten op vaste én flexibele vormen van werk, zodat ondernemers sneller kunnen schakelen en bijsturen in een markt die constant in beweging is. Een flexibele arbeidsmarkt met permanente scholing als een nieuwe zekerheid, zal Nederland vooruit helpen. De baan voor het leven maakt langzaam plaats voor een leven vol banen, iets waar de VVD sterk in gelooft en ik mij elke dag hard voor maak.”