Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Van banen en functies naar taken en projecten

Van banen en functies naar taken en projecten

Gusta Timmermans is manager van de afdeling Resourcing van ING. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de arbeidsmarktpositionering van ING en alle externe instroom en interne doorstroom. 'Alle expertises zijn samengebracht in één team, zodat wij één gezicht zijn naar de interne organisatie maar ook naar de externe arbeidsmarkt.'

Gusta: ‘De afdeling Resourcing houdt zich onder andere bezig met arbeidsmarktcommunicatie, de interne arbeidsmarkt, de vervulling van vaste en tijdelijke vacatures, interne stages, de doorstroom van medewerkers en traineeprogramma’s. Sinds het begin van dit jaar is alles wat met resourcing te maken heeft ondergebracht in het ING Resource Center. Wij zorgen voor een kwantitatief voldoende stroom van kwalitatief goede professionals op het juiste moment met de passende contractvorm tegen de juiste kosten. Ook als dat een zzp’er is’, vertelt Gusta.

Inzicht in arbeidspotentieel

De juiste persoon op het juiste moment met de juiste contractvorm. Daar gaat het om. ‘Als dit betekent dat we een zzp’er moeten inhuren omdat de kennis voor het uitvoeren van een bepaald project niet intern aanwezig is, dan kiezen we daar voor’, vertelt Gusta. ‘Een groot gedeelte van onze toegevoegde waarde voor de organisatie zit in het inzicht geven in de verschillen in de salarissen/tarieven tussen vast en tijdelijk. Door de kosten van arbeidspotentieel inzichtelijk te maken, stellen we de managers in staat de beste keuze te maken.’

Veranderende arbeidsmarkt

Bij ING heeft 72% van de werknemers een vaste functie. De overige 28% is flexibel personeel. Gusta: ‘We hebben geen doelstelling voor deze verhouding. Het gaat ons om de juiste personen op de juiste plek. ING heeft een flexibele schil voor tijdelijke projecten, het opvangen van pieken, zwangerschapsverlof of langdurig zieken. En voor het inhuren van specifieke expertise. De arbeidsmarkt verandert. Dat weten we al een tijd. In 2012 had 55% van de mensen een vaste baan en ik denk dat dit over een jaar of twintig nog 40% zal zijn. Je ziet bij ING ook al meer een verschuiving naar taken en projecten in plaats van banen en functies. Zo hebben onze recruiters hun eigen functie als basis, maar ze worden daarnaast ook ingezet op verschillende projecten. Dat is ook beter voor de duurzame ontwikkeling van je medewerkers omdat ze zo breder inzetbaar worden.’

Contractmanagement

ING sluit geen directe contracten af met individuele zzp’ers, maar werkt met partijen voor contractmanagement, waaronder Brainnet. Brainnet verzorgt de volledige pre-employment screening waaronder het checken van referenties. De screening voldoet aan de strengste eisen van de DNB, AFM en het College Bescherming Persoonsgegevens en geeft de zekerheid dat het inhuurdossier juist en volledig is samengesteld. Gusta: ‘Wij kiezen heel bewust voor vier partijen. Dit doen we om ons risico te spreiden. Brainnet is één van onze contractmanagementpartijen. Het primaire gemak is de ontzorging bij de afhandeling van de inhuur van een zzp’er. Bij een bank zijn er nogal wat zaken waar een medewerker aan moet voldoen. Brainnet ontzorgt ons in dat hele proces. Als de zzp’er eenmaal aan het werk is, voert hij of zij hier de gewerkte uren in en dit wordt netjes aan ons gefactureerd. Het is een erg gestroomlijnd proces en daar zijn we blij mee. Hierdoor kunnen wij ons focussen op de core business van Resourcing: het uit de markt halen van de juiste mensen voor ING, of dat nu de interne of externe arbeidsmarkt is. En continu blijven onderzoeken welke kanalen we in moeten zetten op zowel de interne als de externe arbeidsmarkt.’