Uniforce gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Uniforce gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Op 9 april jl. heeft de Belastingdienst de vaststellingsovereenkomst met Uniforce opgezegd. In kort geding heeft de Rechtbank Den Haag op 27 juni jl. besloten deze opzegging in stand te laten. Uniforce heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank:

De Belastingdienst lijkt nu geen vrijwaringen meer af te willen geven voor nieuwe toetreders tot het Uniforce-concept. In de uitspraak staat dat de Belastingdienst heeft aangeboden dat de vrijwaring wel tot 1 januari 2020 van kracht kan blijven voor Declarabele Uren B.V.’s die op 9 april jl. al aangesloten zijn bij het Uniforce-concept of waarvoor geldt dat vóór 9 april jl. onderhandelingen met Uniforce zijn gestart en de toetreding op 1 mei jl. geformaliseerd is.