Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Uithuilen en opnieuw beginnen

Uithuilen en opnieuw beginnen

Columnist van het Financieel Dagblad, Matthijs Bouman blikte in een artikel onlangs terug op vier jaar Rutte-Asscher. Hij schreef: Over misschien wel de belangrijkste hervorming —die van de arbeidsmarkt— kan ik kort zijn: deze hervorming is faliekant mislukt. De Wet Werk en Zekerheid moest flexwerkers een vaste baan bezorgen, maar lijkt ze vooral op te jagen en weg te pesten van de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de Wet DBA, die de rechtspositie van zzp’ers had moeten verbeteren. Het tegendeel gebeurt: de zzp’er is opgejaagd wild geworden. Hervorming mislukt, dus uithuilen en opnieuw beginnen — zo snel mogelijk graag.

Uithuilen en opnieuw beginnen; ik kan het niet anders dan eens zijn met Mathijs Bouman. Als mensen een tegenslag krijgen te verwerken, dan verloopt de verwerking in een aantal fases: ontkenning, boosheid, erkenning en acceptatie. Kijk ik naar de Wet DBA en hoe staatssecretaris Wiebes erin zit, dan signaleer ik precies deze fases. De wet kwam naar mijn mening veel te snel tot stand, niet gestoeld op enige visie maar vanuit een collectieve afschuw van de VAR, na een mislukt project met de naam VAR-webmodule en de evenmin levensvatbare Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Drie mislukkingen zijn volgens mij nooit een gezonde voedingsbodem voor een nieuw en goed idee. Maar het idee kwam er wel, en heet de Wet DBA. Al vrij snel kwam er een grote stroom van kritiek. Als een goed stuurman loodste Wiebes de wet door de Eerste en Tweede Kamer. Kort daarna buitelden vakbonden, belangenorganisaties en marktpartijen over elkaar heen. Wiebes suste de boel en zat duidelijk in de ontkennende fase.

Om vervolgens terecht te komen in fase 2: boosheid. Hij uitte zijn boosheid over de opstelling van payroll-bedrijven en deed zijn beklag over de hoeveelheid Kamervragen. Wanneer gaat Wiebes erkennen dat er iets drastisch mis gaat? Wanneer krijgt de Belastingdienst de opdracht om vooraf duidelijkheid te verschaffen over wanneer iemand wel of geen zzp’er is? De wet is namelijk absoluut niet duidelijk over wat wel en niet kan, de reden dat destijds de VAR werd ingevoerd. En juist op basis van duidelijkheid en vertrouwen gedijt de economie naar mijn idee het best.

Ik ben voorstander van duidelijkheid

Beste staatssecretaris Wiebes, u kunt Nederland in verkiezingstijd geen groter plezier doen dan duidelijkheid te verschaffen. Uithuilen en opnieuw beginnen kan juist nu. Uitdebatteren, wat vinden we wel en wat vinden we niet acceptabel als het gaat om zelfstandigheid en flexwerk? Ik ben niet voor of tegen zzp’ers. Ik ben voor duidelijkheid. Duidelijke kaders en een eerlijk en gelijk speelveld voor iedereen.
Het UWV had een website: weethoehetzit.nl. Hier konden Nederlanders informatie vinden over uitkeringen en duidelijkheid krijgen over wat voor hen van toepassing is. Je kon het met de inhoud misschien niet eens zijn, maar het was wel héél duidelijk. Dit kwam toch ook bij uw departement vandaan? Ik zou het fantastisch vinden als we een dergelijke site kunnen krijgen voor zelfstandig ondernemers. Dat komt onze economie ten goede, daar geloof ik oprecht in. En misschien ook wel het verkiezingsresultaat voor de zittende coalitie.