Twee stappen vooruit en één stap terug

Twee stappen vooruit en één stap terug

Na ruim zeven maanden is het dan eindelijk zover: we hebben een nieuw kabinet. Rutte III, notabene een coalitie van vier partijen. We horen dooddoeners als: ‘de liefde moet nog groeien’ en ‘het is een verstandshuwelijk’. In elk geval is het een heerlijke polderpartij, een beetje rechts, een beetje links. Keurig in het midden dus. Groot nadeel wat mij betreft van polderen, is dat er nooit vanuit volle overgave een duidelijk richting wordt gekozen.

Het belastingtarief en de hypotheekrenteaftrek gaan omlaag. Over de ethische kwestie van een voltooid leven wordt geen besluit genomen, maar softdrugsteelt wordt wel gelegaliseerd. Kijken we naar de arbeidsmarkt, dan gaan we terug naar tijdelijke contracten van 3 jaar, maar er verandert niets wezenlijks aan ontslagrecht. In het geval van ziekte gaan we terug naar loondoorbetaling van één jaar, maar het geldt alleen voor kleine werkgevers, én een werkgever blijft verantwoordelijk voor verzuim of het nu gaat om een ski-ongeluk of een ernstige ziekte.

Niets nieuws onder de zon

Kijken we naar de Wet DBA, dan gaat die van tafel. Daar komt een opdrachtgeversverklaring en een webmodule voor in de plaats; waar hebben we dit ook alweer eerder gehoord? Gezag wordt nader uitgewerkt in wetgeving en er komt een webmodule waarbij de opdrachtgever vooraf duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsverhouding. Maar die webmodule wordt waarschijnlijk gebouwd door de Belastingdienst, en de criteria worden bovendien geformuleerd op basis van bestaande wetgeving en jurisprudentie. Daarbij komt dan hetzelfde gevoel op als toen er artikelen werden voorgeschreven in de modelcontracten, artikelen waar niemand wat mee kon. Ik heb een bang vermoeden dat de webmodule geënt gaat worden op de OndernemersCheck, en dan is het héél moeilijk om vooraf duidelijkheid te gaan krijgen… Ik hoop dat er stiekem toch nog iets nieuws onder de zon komt, want tot nu toe is het oude wijn in nieuwe zakken. 

Overigens verwacht ik een transitieperiode…en nog één…en nog één…en nog één… Ik ben heel benieuwd of Rutte IV wél met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt gaat komen?