The race to the bottom

The race to the bottom

Het is een mooie uitspraak; ‘the race to the bottom’. Het is ook de route die enige tijd geleden is ingezet in de wereld van contractmanagement. Het moet goedkoper, meer voor minder en daar kleven heel grote risico´s aan. Door wie deze race is ingezet, weet ik niet. Was er een nieuwe toetreder die marktaandeel wilde verkrijgen? Was het een klant die met het mes op tafel onderhandelde? Of was het wellicht de Belastingdienst die in haar aanbesteding de waarde van deze dienstverlening nivelleerde tot een knockoutcriterium?

Onlangs ging een van de eerste contractmanagers In Nederland failliet. Hoewel ik niet exact op de hoogte ben van de oorzaak van dit faillissement, is het een feit dat deze partij een aantal overheidsaanbestedingen won op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. In de aanbestedingswereld wordt dit principe aangeduid als ‘the race to the bottom’. Mooi hoor, als overheid zit je voor een dubbeltje op de eerste rang, prima uitonderhandeld. Maar de feiten liegen niet. Bovendien: leg het ook maar eens uit aan een zzp´er.

Wij beschouwen het inlenen van externen als een vak: ons vak. In de volksmond wordt ons vak contractmanagement of ook wel brokering genoemd. De term broker dekt in ons geval de lading zeer zeker niet. Laat ik eens de vergelijking trekken met de financiële wereld. Als ik via een broker, zoals bijvoorbeeld Alex of Binck Bank, geld beleg in aandelen, draag ik zelf het volledige risico. Een broker handelt wel af, maar loopt geen risico. In het vak van contractmanagement werkt dat heel anders. In ons geval nemen wij het totale risico van de ingehuurde kandidaat over van onze opdrachtgevers. Het is onze voornaamste taak de risico´s die klanten lopen bij inhuur van extern personeel te minimaliseren. Dat doen we door de risico´s in kaart te brengen, vast te leggen en deze uiteindelijk over te nemen. Opdrachtgevers zijn zich mijns inziens onvoldoende bewust van de verschillen. Ze denken een geweldige deal gesloten te hebben tegen de laagste kosten. Maar al te vaak blijken de risico´s niet te overzien. Wie ‘the race to the bottom’ heeft ingezet, weet ik niet. Ik heb wel een vermoeden wie de race gaat winnen. Bedrijven die contractmanagement zien als een vak apart, maken volgens mij de meeste kans.