Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Tegenstrijdigheid in regeldruk

Tegenstrijdigheid in regeldruk

Een jaar geleden stuurde het Ministerie van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer over het verminderen van de regeldruk voor bedrijven. Een jaar verder kunnen we de balans opmaken voor onze sector. Minister Verhagen schetste in 2011 de ambitie de regeldruk met 10% terug te dringen, onder andere door bedrijven minder te controleren en het wegnemen van overbodige maatregelen. Premier Rutte spreekt meermaals over eenduidig kabinetsbeleid. Al met al, we kunnen constateren dat de intenties en de ambities goed zijn.

Minister Kamp heeft ook ambitie en wel op het gebied van de uitbuiting van uitzendkrachten. In 2012 is de wet WAADI unaniem aangenomen (zonder stemming) in de Eerste Kamer. Alle bedrijven in Nederland moeten zich registreren bij de Kamer van Koophandel als zij arbeidskrachten ter beschikking stellen aan klanten. Een quote van zijn ministerie in 2012: “Ik ben me ervan bewust dat hiermee de goeden onder de kwaden lijden. Ik meen echter dat de malafide uitzendbureaus een bron van uitbuiting en oneerlijke concurrentie vormen, waarbij geen enkel middel zou moeten worden geschuwd om deze bureaus aan te pakken.” Dus we moeten ons registreren en als je dat niet doet, krijg je een boete. Oplopend tot 72.000 euro per ingehuurde medewerker.

Na 8 maanden werken met de nieuwe wet in de financiële branche, is de praktijk dat ongeveer alle bedrijven zich moeten registreren als (niet)bedrijfsmatige uitlener. Van accountantskantoren, tot ZZP’ers met een BV, van architectenbureaus tot toonaangevende ICT-consultancybedrijven, allemaal registreren ze zich als uitlener.

De boete: mijn eerste inschatting (en ook na 8 maanden) is ´goed idee´. De uitbuiters kunnen inderdaad aangepakt worden. Boer Jansen met aspergestekers uit Noord-Limburg kan nu eenvoudig 200 keer een boete opgelegd worden van 12.000 euro. Daar zal ze toch niet lichtvoetig overheen stappen lijkt mij. Maar moeten wij ons allemaal registreren met de administratieve rompslomp bij inhurende partijen en niet te vergeten de Kamer van Koophandel? Als toch iedereen zich registreert als uitlener, wat is dan nog het nut van de registratie?

In Nederland mogen we ook niet te hard rijden op de A2. Recent is daar een prachtige trajectcontrole aangelegd voor 5 miljoen euro, met boetes tot gevolg. Minister Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, laat ons toch ook niet allemaal registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer mochten wij gebruik willen maken van de A2? Wat ben ik blij dat zij zich niet in het kamp Kamp voegt. Als minister Kamp, Schultz van Haegen en Verhagen nou eens met elkaar overleggen, dan kunnen ze wellicht die WAADI-registratieplicht weer ontplichten? Kamp blij, geen administratieve kosten bij de Kamer van Koophandel en geen klachten of lastige columns meer over de WAADI en zijn beleid. Minister Schultz van Haegen blij omdat zij zich niet hoeft te schikken in het eenduidige kabinetsbeleid van haar baas. Rutte blij om dat hij toch weer eenduidig kabinetsbeleid heeft zonder al te veel kleerscheuren. En Verhagen blij omdat, weliswaar na zijn aftreden, zijn ambitie weer een stukje meer werkelijkheid wordt.
Wij ondernemers in de flexbranche? Ook blij, heel erg blij…