Teambuilding: met of zonder je interimmers? 

Teambuilding: met of zonder je interimmers? 

De uitzending van Werkverkenners van 3 september stond in het teken van ‘teambuilding’. Een uitzending die duidelijk maakt dat teambuilding wel iets anders is dan bierdrinken en een spelletje doen tijdens een teamuitje. 

“Het doel van teambuilding is reflectie, even buiten de dagelijkse werkelijkheid het functioneren van het team en elkaars drijfveren leren kennen”, zegt professor Aukje Nauta. “Je bekijkt hoe je gezamenlijke doelen kunt halen. Het is het mooist als alle partijen aan tafel zitten.”

Nauta is bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context'. Een hele mond vol. Acher moderne werkrelaties zit dan ook een grote, dynamische wereld.

Modern managementdilemma

Zo rukt het fenomeen ‘hybride teams’ op. Ook weer vakjargon. Bedoeld wordt dat in teams steeds vaker mensen zitten die een ander type contract hebben dan een vast dienstverband. Gedetacheerden of zzp’ers bijvoorbeeld. Toegevoegd aan het team vanwege hun specifieke kennis of als tijdelijke vervanging. Wat moet je daar nu mee als het gaat om ‘teambuilding’ of ‘teamuitjes’? Een modern managementdilemma.

Een paar jaar geleden deden wij als ZiPconomy en de Universiteit Tilburg voor het eerst onderzoek naar Goed Opdrachtgeverschap. Hoe kan een opdrachtgever zorgen dat de interim-professional zijn werk optimaal kan doen? Is dat zo anders dan bij vast personeel?

Interimmer wil erbij horen

Dat bleek reuze mee te vallen. Duidelijkheid over wat je van iemand verwacht, feedback en aandacht voor de mens zijn zaken die een interim-professional prettig vindt. Tja, interimmers, het zijn net mensen. 

Afgelopen jaar deden twee masterstudenten van de afdeling Human Resource Studiesvan Tilburg University een vervolgstudie. “Waardering en ondersteuning zorgen voor meer verbinding”, vertelt een van de onderzoekers. “Als manager kun je zzp’ers het gevoel geven dat ze erbij horen. En als je dat doet, levert dat veel op. Voor een goede opdrachtgever zetten freelancers een stapje extra.” 

Dat is dus duidelijk. Betrek die interimmers bij dus op zijn minst bij je teamuitjes.

Speciale rol tijdens teambuilding

In hoeverre je dat ook bij teambuiliding, wat dus wel wat anders is, moet doen, dat lijkt me erg afhankelijk van het doel, de situatie en de rol die de interimmers hebben.

Je kunt ze bijvoorbeeld een speciale rol geven bij die teambuilding. Het zijn immers passanten, ze komen ‘van buiten’. En hebben dus een ander perspectief en andere belangen, waar je heel nuttig gebruik van kunt maken. Het is wel belangrijk voor een manager of procesbegeleider om die positie expliciet te maken.

Niet elke zzp’er zit erop te wachten

Maar forceer niets. In het laatste onderzoek naar Goed opdrachtgeverschap zagen we opvallend veel ‘extreme’ uitkomsten. Ja, er waren best veel freelancers die positief antwoordden op vragen als ‘is het belangrijk dat er trainingsmogelijkheden zijn voor freelancers’ of dat ‘de opdrachtgever persoonlijke ondersteuning biedt aan freelancers’. Maar er waren ook veel freelancers die het daar juist helemaal niet mee eens waren.

Er is dus een groep freelancers die positief is over goed opdrachtgeverschap-instrumenten die dicht aan liggen tegen HR-beleid voor medewerkers. Maar ook een groep die daar juist helemaal niet op zit te wachten. Misschien ook wel logisch: je kennis inbrengen, maar juist niet onderdeel worden van de teamdynamiek is een manier om professioneel afstand te houden. Besteed hier dus even aandacht aan vanuit goed opdrachtgeverschap en bespreek wat gewenst en nuttig is.