Screening van personeel: doen of laten?

Screening van personeel: doen of laten?

Ondanks de personeelskrapte zit screening in de lift. En naast de sollicitant wordt ook zittend personeel steeds vaker doorgelicht. Vertrouwen we elkaar niet meer? Of moet je het zekere voor het onzekere nemen? Dat hoor je in BNR Werkverkenners met:

  • Harm Voogt, algemeen directeur van screeningsbedrijf Validata.
  • Kitty Jong, vicevoorzitter FNV.
  • Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit. 


Werkgevers houden hun personeel steeds vaker tegen  het licht. In de afgelopen jaren is het aantal screenings sterk toegenomen.

Waarom screenen werkgevers hun medewerkers?
Er zijn verschillende redenen om een medewerker te screenen. In sommige sectoren (bijvoorbeeld de bankensector en de zorg) is er sprake van een wettelijke verplichting om medewerkers te screenen. Maar werkgevers screenen ook om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen en hun risico’s te beperken. Doordat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt, is er minder vaak sprake van een duurzame arbeidsrelatie en managers staan steeds vaker op afstand van hun medewerkers. Tot slot is de invloed van criminele organisaties in bonafide bedrijven toegenomen.  

Wat houdt een screening in?
De werkgever bepaalt op welke elementen wordt gescreend. Dit is vaak afhankelijk van de functie en de sector. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), maar het kan ook gaan om een verificatie van de identiteit, diploma’s of referenties van een (potentiële) werknemer. Uitgangspunt is dat alleen zaken die relevant zijn voor het uitvoeren van de functie worden gecontroleerd. De resultaten van de screening worden altijd zowel aan de kandidaat als aan de werkgever teruggekoppeld.

Wie wordt er gescreend?
De meeste bedrijven screenen alleen nieuwe medewerkers. Er zijn echter steeds meer bedrijven die ook hun bestaande medewerkers laten screenen. Als de functie daarom vraagt, kan het nuttig zijn om dit regelmatig te doen en niet alleen als een medewerker start.

Moet iedereen gescreend worden?
Bedrijven doen er goed aan kritisch te kijken of screening van de medewerkers noodzakelijk is en hier een beleid voor op te stellen. Je moet goed weten met welk doel je een screening inzet en wat je ermee wilt bereiken. Een screening moet in verhouding staan met de functie en de risico’s die deze met zich mee brengt. Het kan een overweging zijn om ook klanten te screenen.

Screening van personeel: doen of laten? - 23 maart 2022
Beluister de uitzending